Internet v kombinácii s retransmisiou so zľavou - JNP

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete Internet

Zľava z mesačnej ceny služby počas prvých 24 mesiacov poskytovania služby

Mesačná cena služby od 25. mesiaca poskytovania služby

INTERNET 100

-2,00 €

Podľa kampane LET

INTERNET 400

-5,00 €

INTERNET 600

-9,00 €

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku využívania služby podľa tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LET

Ďalšie podmienky: Od 25. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu služieb podľa kampane LET

Podmienkou využitia tejto kampane je využívanie služieb prístupu do siete internet spolu so službou digitálnej retransmisie DTV v 24 mesačnej viazanosti alebo so službou internetovej retransmisie UPC TV v 24 mesačnej viazanosti.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane sú uvedené vrátane 20% DPH.

Internet v kombinácii s retransmisiou so zľavou - JNO

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete Internet

Zľava z mesačnej ceny služby počas prvých 24 mesiacov poskytovania služby

Mesačná cena služby od 25. mesiaca poskytovania služby

INTERNET 100

-2,00 €

Podľa kampane LES

INTERNET 500

-5,00 €

INTERNET 800

-9,00 €

INTERNET 1000

-5,00 €

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od začiatku využívania služby podľa tejto kampane

Doba vernosti: Riadi sa dobou vernosti základných služieb v 24 mesačnom portfóliu kampane LES

Ďalšie podmienky: Od 25. mesiaca platí zákazník bežnú cenu v závislosti od typu služieb podľa kampane LES

Podmienkou využitia tejto kampane je využívanie služieb prístupu do siete internet spolu so službou digitálnej retransmisie DTV v 24 mesačnej viazanosti alebo so službou internetovej retransmisie UPC TV v 24 mesačnej viazanosti.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

UPC TV na 24 mesiacov - v kombinácii s internetom - LEV

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba internetovej retransmisie

Mesačná cena za poskytovanie služby

UPC TV Smart (vrátane 1 tematického balíka)

6,90€

UPC TV Happy

11,90€

UPC TV Happy Plus

14.80€

UPC TV Super

30,90€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: 24 mesiacov od začiatku poskytovania služby

Ďalšie podmienky:

Služba UPC TV je automaticky poskytovaná spolu s TV Archívom.

Užívateľ služby UPC TV Smart má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby UPC TV Smart. Výber je možný z balíkov: Pre objaviteľov, Pre oddych, Pre športovcov, Pre milovníkov hudby, Pre žurnalistov, Pre deti, Maďarský,Nemecký. V prípade, že Užívateľ neuvedie preferenciu tematického balíka, bude mu automaticky aktivovaný balík Pre oddych. Užívateľovi Poskytovateľ umožňuje zvolený tematický balík vymeniť za iný maximálne 1x za 1 mesiac.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecnými obchodnými podmienkami na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitnými podmienkami, Tarifou UPC TV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Zľavnená cena UPC TV v balíku s internetom - JNN

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba internetovej retransmisie

Zľava z mesačnej ceny počas prvých 24 mesiacov od aktivácie zvýhodnenia

Cena za službu od 25. mesiaca poskytovania služby

UPC TV SMART

-1,00 €

Podľa kampane LEV

UPC TV HAPPY

-1,00 €

UPC TV HAPPY PLUS

-1,00 €

UPC TV SUPER

-1,00 €

Doba zvýhodnenia: 24 mesiacov od aktivácie zvýhodnenia podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: Riadi sa dobou viazanosti služieb v 24-mesačnom portfóliu podľa kampane LEV

Ďalšie podmienky: Zľava poskytovaná v tejto kampani je odrátaná od základnej ceny služby internetovej retransmisie poskytovanej podľa podmienok kampane LEV

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecnými obchodnými podmienkami na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitnými podmienkami, Tarifou UPC TV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Kampaň Internet 2024 bez viazanosti - JNB

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete Internet

Mesačná cena za poskytovanie služby

INTERNET 100

14,90 €

INTERNET 400

17,90 €

INTERNET 600

23,90 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky: Službu Internet 100, Internet 400 a Internet 600 je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného modemu od Poskytovateľa, v cene podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t.j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Kampaň Internet 2024 bez viazanosti - JNA

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba prístupu do siete Internet

Mesačná cena za poskytovanie služby

INTERNET 100

14,90 €

INTERNET 500

17,90 €

INTERNET 800

23,90 €

INTERNET 1000

29,90 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky:

Službu Internet 100 a službu Internet 500 je možné poskytovať len s využitím prenajatého resp. zakúpeného modemu od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Službu Internet 800 a službu Internet 1000 je možné poskytovať len s využitím prenajatého resp. zakúpeného modemu ConnectBox a GIGA Connect Box 6 od Poskytovateľa podľa platnej Tarify resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecných obchodných podmienok na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitných podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Kampaň UPC TV s Internetom bez viazanosti - JMI

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba internetovej retransmisie

Mesačná cena za poskytovanie služby

UPC TV Smart (vrátane 1 tematického balíka)

8,90€

UPC TV Happy

13,90€

UPC TV Happy Plus

16,80€

UPC TV Super

30,90€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky:

Služba UPC TV je automaticky poskytovaná spolu s TV Archívom.

Užívateľ služby UPC TV Smart má možnosť vlastného výberu tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby UPC TV Smart. Výber je možný z balíkov: Pre objaviteľov, Pre oddych, Pre športovcov, Pre milovníkov hudby, Pre žurnalistov, Pre deti, Maďarský, Nemecký. V prípade, že Užívateľ neuvedie preferenciu tematického balíka, bude mu automaticky aktivovaný balík Pre oddych. Užívateľovi Poskytovateľ umožňuje zvolený tematický balík vymeniť za iný maximálne 1-krát za 1 mesiac.

Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, vrátane všetkých jej súčastí, t. j. najmä Všeobecnými obchodnými podmienkami na poskytovanie verejne dostupných služieb, Osobitnými podmienkami, Tarifou UPC TV, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.