SOHO - Prémiové balíky - JPB

 

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Prémiové balíky

Cena mesačne

Filmbox Premium

3,90 €

Adult

7,99 €

Ruský Balík

2,90 €

 Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba viazanosti:  -

Ďalšie podmienky:

Ruský balík si je možné objednať k Office TV L.

Ostatné ceny budú fakturované podľa Tarify Office Televízia a Tarify B2B jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, Obdobie a splatnosť Ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, Tarifou Office Televízia a Tarifou B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.