UPC TV prémiové balíky – JNL

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Prémiové balíky

Mesačná cena za poskytovanie služby

Adult

7,90 €

Maďarský EXTRA

3,50 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky: Podmienkou využívania pridružených služieb uvedených v tejto kampani je využívanie služby internetovej retransmisie UPC TV.

Spôsob platby, obdobie a splatnosť ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb, Tarifou UPC TV a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.