SOHO - DTV prémiové balíky - JUJ

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Prémiové balíky

Cena mesačne

Filmbox Premium

3,90 €

HBO

6,99 €

Cinemax

4,99 €

Superfilm

9,99 €

Adult

7,90 €

Maďarský balík EXTRA

3,50 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba viazanosti:   -

Ďalšie podmienky: Podmienkou využívania pridružených služieb uvedených v tejto kampani je využívanie služby Office TV S alebo Office TV M.

Ostatné ceny budú fakturované/účtované podľa Tarify Office Televízia a Tarify B2B jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, obdobie a splatnosť ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov, Tarifou Office Televízia a Tarifou B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

SOHO - Prémiové balíky - JPB

 

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Prémiové balíky

Cena mesačne

Filmbox Premium

3,90 €

Adult

7,99 €

Ruský Balík

2,90 €

 Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane 

Doba viazanosti:  -

Ďalšie podmienky:

Ruský balík si je možné objednať k Office TV L.

Ostatné ceny budú fakturované podľa Tarify Office Televízia a Tarify B2B jednorazových služieb a iných platieb. Spôsob platby, Obdobie a splatnosť Ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, Tarifou Office Televízia a Tarifou B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.