OFFICE TV - Bez viazanosti - JMA

Táto kampaň sa vzťahuje na používanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Služba

Cena mesačne za poskytovanie služby

Office TV S (vrátane 1 tematického balíku)*

15,00 €

Office TV M**

19,00 €

Office TV L

37,00 €

* rozpočítanie cien Office TV S vrátane 1 tematického balíka: TV S = 15,00€; tematický balík = 0,00€

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane

Doba vernosti: Bez viazanosti

Ďalšie podmienky:

Službu Office TV je možné poskytovať len s využitím prenajatého, resp. zakúpeného STB alebo CA modulu od Poskytovateľa za cenu podľa platnej Tarify, resp. podmienok aktuálne platnej kampane.

Užívateľ služby Office TV S má nárok na vlastný výber tematického balíka, ktorý je súčasťou predplatného služby Office TV S. Užívateľovi Poskytovateľ umožňuje zvolený tematický balík vymeniť za iný maximálne 1-krát za 1 mesiac, pričom táto zmena nemá vplyv na obdobie viazanosti.

Spôsob platby, obdobie a splatnosť ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov, Tarifou Office Televízia a Tarifou UPC B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.

Office UPC TV prémiové balíky - JN7

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:

Osoby, na ktoré sa kampaň vzťahuje:

Poskytovateľ sa zaväzuje:

Prémiové balíky

Mesačná cena za poskytovanie služby

Office Adult

7,90 €

Office Maďarský EXTRA

3,50 €

Doba zvýhodnenia: Počas celej doby využívania Služby podľa podmienok tejto kampane

Doba viazanosti: -

Ďalšie podmienky: Podmienkou využívania pridružených služieb uvedených v tejto kampani je využívanie služby internetovej retransmisie Office UPC TV.

Spôsob platby, obdobie a splatnosť ceny sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejne dostupných služieb pre podnikateľov, Tarifou Office UPC TV a Tarifou B2B jednorazových služieb a iných platieb.

Ceny v týchto podmienkach kampane predstavujú mesačné poplatky za využívanie služieb podľa týchto podmienok kampane a sú uvedené vrátane 20% DPH.