Podnikanie je s nami
jednoduchšie

Produkty pripravujeme podľa požiadaviek firemnej klientely.

Poskytujeme spoľahlivý symetrický prístup k internetu a hlasovým službám, virtuálne medzinárodné okruhy na prepojenie Vašich lokalít v zahraničí a kvalitné dátové služby - biznis Internet, Ethernet + Virtual LAN

 

Anti-DDoS - Bezpečnosť vášmu podnikaniu

Služba UPC Anti-DDoS poskytuje efektívnu ochranu voči úplnej väčšine DDoS útokov, bezpečnosť a ochranu siete aj aplikácií v nej bežiacich. Služba je určená pre všetkých, ktorých služby sú neoddeliteľne späté s fungujúcou internetovou konektivitou. Sú to najmä ISP, finančné inštitúcie, e-shopy a pod. Z dôvodu jednoduchého vytvorenia útoku sa zvyšuje ich počet a rozširuje pole potenciálnych cieľov, preto sa pod DDoS útokom môže ocitnúť práve vaša spoločnosť.

A preto

 • Preneste zodpovednosť na nás
 • Znížte nebezpečenstvo prípadných neočakávaných nákladov a prevádzkových výdavkov
 • Na veľkosti nezáleží – žiadna firma nie je taká malá, aby nemohla byť terčom DDoS útoku
Parameter Hodnota
Reakčná doba v prípade útoku menej než 60 sekúnd
Garantovaná ročná dostupnosť služieb (platforma Arbor) 99,9 %
Dopad na latenciu, jitter a stratu paketov v internetovej službe počas čistenia prevádzky pri útoku je prevádzka presmerovaná cez čistiace centrum – dopad na reakčnú dobu v prípade zmierňovania dopadov útoku: < 3 až 6 ms
Maximálna doba čistenia prevádzky po skončení útoku DDoS 5 minút
Maximálna prevádzková kapacita scrubing centra 3 x 80 Gbit/s = 240 Gbit/s
Minimálna prenosová rýchlosť pre čistenie 100 Mbit/s
Reporting áno
 • Veľmi rýchla reakcia na útok – v priemere do 20 s
 • Ani pri obrannej reakcii na útok dáta neopúšťajú sieť UPC
 • Oneskorenie pri filtrácii 3 – 6 ms
 • Jedna z najvyšších filtrovaných kapacít, ktorá je neustále zvyšovaná
 • Služba je plne spravovaná a pracuje automaticky
 • Nie sú potrebné zmeny vo vašej sieťovej topológii
 • Možnosť individuálneho nastavenia vyhodnotenia prevádzky
 • K službe pripojíme aj zákazníkov s vlastným AS

DDoS je technika preťažovania prostriedkov siete alebo servera poskytovateľa služieb alebo jednotlivých zákazníkov tak, že spôsobí, že ich služba nie je na internete dostupná. Útoky DDoS môžu byť vedené volumetricky (zahltia schopnosť procesora alebo pamäte reagovať na veľa falošných požiadaviek) alebo na vyvolanie DDoS útoku možno použiť slabiny protokolov IP alebo zle nakonfigurovaných zariadení. Vinou DDoS je napadnutá služba nedostupná a pri útoku na podnikovú infraštruktúru sú v mnohých prípadoch hlásené aj straty dát.

 

Príklady UPC Anti-DDoS obranných mechanizmov:

 • Obmedzenie prístupu
 • Blokovanie nežiaducich adries IP
 • Filter založený na reputácii IP (botnety, spammeri, anonymizačné služby)
 • Filter založený na údajoch o lokácii IP (krajiny a autonómne systémy s najväčšími botnetmi)
 • Blokovanie nežiaducich portov protokolov TCP/UDP

 

Overovanie protokolov

 • Ochrana pred zahltením linky pomocou ICMP, útokmi ssmurf, zahltením SYN
 • Uplatnenie obmedzenia počtu podľa prichádzajúcich klientov a tiež podľa chránených serverov
 • Riadenie počtu paketov/tokov v prevádzke založenej na protokoloch TCP/UDP
 • Obmedzenie fragmentácie IP a počtu segmentácie TCP
 • Použitie granulárnych zásad na symetrické a asymetrické prenosy

 

Porušenie protokolu

 • Odmietnutie prevádzky protokolu IP TCP/UDP pri podvrhnutí údajov
 • Zaistenie správnej dĺžky hlavičky IP/TCP/UDP
 • Vykonávanie kontrol multicastovej prevádzky
 • Odmietanie neplatných kontrolných súčtov a chybne formátovaných paketov UDP
 • Blokovanie porušenia stavu TCP

 

Analýza integrity

 • Odmietanie skrátených dĺžok paketov a neplatných/opakovaných ID segmentov TCP
 • Blokovanie zneužitia segmentácie/fragmentácie IP (pokročilé techniky únikov)
 • Analýza a prípadná blokácia tunelov v nepodporovaných typoch
 • Predchádzanie útokom z falošných adries IP
 • Ochrana pred útokmi ako rose, smurf, teardrop a Ping of death
 • Dokáže rýchlo a presne rozlišovať medzi rôznymi kategóriami správania: legitímna (normálna) prevádzka, škodlivá (útočná) prevádzka a neobvyklá prevádzka vzniknutá na základe bežnej prevádzky.
 • Aby ochrana bola skutočne účinná a bola zákazníkovi pravým prínosom, je možné definovať ochranu presne podľa potrieb zákazníka a jeho serveru/služby.
 • Služba Anti-DDoS nenahradzuje firewall, nerieši chybne nastavené zariadenia či aplikácie a body so slabými heslami! Na základe analýzy služba rozpozná všeobecné príznaky útoku, ktoré odstráni z dátového toku, čím významným spôsobom zníži riziko prelomenia ochrany alebo jej zahltenia škodlivou prevádzkou.

 

Symetrické internetové pripojenie 100/100 Mpbs

Zaobstarajte si symetrické internetové pripojenie 100/100 Mbps a ďalej sa už venujte len svojmu podnikaniu. Využite kvalitu a dostupnosť za najlepšiu cenu na trhu.

 • Služba je realizovaná na rôznych prístupových technológiách (FTTx, FWA pod.) v závislosti na potrebách zákazníka a dostupnosti v danej lokalite
 • Odovzdávacie rozhranie služby: Ethernet 10/100 / 1000Base-T / LX
 • Peering s hlavnými národnými i medzinárodnými operátormi
 • Možnosť prevádzky IPv4 aj IPv6
 • Pridelenie počtu IP adries podľa potrieb zákazníka
 • Profesionálne zabezpečenie a nepretržitý dohľad nad službou 24 hodín denne a 7 dní v týždni
 • Štatistiky prevádzky
 • Nadštandardné SLA
 • Garantované symetrické pripojenie 100/100 Mbps
 • Technológia optickej siete alebo rádiového pripojenia FWA (nelicencované) podľa dostupnosti v lokalite
 • Vykonanie prieskumu uskutočniteľnosti do 5 dní
 • Zriadenie služby štandardne do 7 dní od objednania
 • Pomôžeme vám s prevodom služby od súčasného operátora

 

UPC Business Internet – symetrický prístup do internetu 

Symetrický prístup do Internetu je profesionálne riešenie (nielen) pre firemných zákazníkov, ktoré zaisťuje prístup k internetu s garantovanou stálou rýchlosťou. Pripojenie vám poskytneme na optike s prenosovou garantovanou stálou kapacitou až do 1 Gbps.

Po novom využívame v Bratislave aj rádiové pokrytie, ktoré nám umožňuje prakticky 100-percentné pokrytie hlavného mesta

 

 • celkové zastrešenie inštalácie a realizácie služby vrátane koncového zariadenia
 • profesionálne zabezpečenie a dohľad
 • Service Level Agreement
 • žiadne skryté poplatky
 • nepretržitý dohľad nad službou 24/7/365
 • nelimitovaná prevádzka – žiadne objemové limity
 • odovzdávacie rozhrania služby: Ethernet 10/100/1000Base-T / LX/ZX SFP
 • služba je realizovaná hlavne na optickej prístupovej technológii (FTTx) v závislosti na potrebách zákazníka a dostupnosti v danej lokalite.
 • Pridelenie počtu IP adries podľa potrieb zákazníka
 • garantovaná dostupnosť služby
 • garantovaná konštantná rýchlosť a garantovaná konštantná kapacita pripojenia
 • zálohovaná optická sieť
 • individuálny prístup
 • možnosť štandardného zabezpečenia konektivity formou VPN, firewall
 • pripojenie nie je limitované, agregované, filtrované alebo obmedzované iným spôsobom
 • prenosovú rýchlosť možno nastaviť podľa požiadavky zákazníka až do výšky kapacity prípojnej linky (a koncového zariadenia)

 

UPC Business Ethernet + Virtual LAN

UPC Business Ethernet je profesionálne riešenie pre firemných zákazníkov, ktoré zaisťuje prepojenie lokalít. Pripojenie vám poskytneme s prenosovou garantovanou stálou kapacitou až do 1 Gbps.

Riešenie od UPC Business vždy prináša maximálnu kvalitu, vysokú dostupnosť, profesionálny prístup a nonstop dohľad nad každou službou.

 • Garantované konštantné prenosové rýchlosti - 2Mbit/s až 1Gbit/s
 • Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (RJ45/SFP)
 • Prepojenie VLAN typu Bod – Bod, resp. Multibod
 • Veľkosť Ethernet rámca - Payload 1500 Byte
 • Ethernet port - Access port (vlan), trunk port (802.1Q), QnQ
 • Garancia kvality služby
 • vysoká spoľahlivosť a kvalita služieb
 • individuálne cenové podmienky
 • garantovaná dostupnosť služby
 • individuálny a flexibilný zákaznícky prístup
 • použitie moderných technológií
 • nastavenie prenosovej rýchlosti podľa požiadavky až do výšky kapacity prístupovej linky a koncového zariadenia
 • nonstop monitoring a dohľad v režime 24/7/365
 • celkové zastrešenie inštalácie a realizácie služby vrátane koncového zariadenia

 

Medzinárodné okruhy – virtuálne okruhy MPLS

Potrebujete sa prepojiť so svojimi lokalitami v zahraničí? Obráťte sa na nás.

Skupina UPC disponuje vlastnou medzinárodnou sieťou a národnými sieťami v 13 krajinách. UPC Business vlastní sieť pozostávajúcu z 35000 kilometrov optických vlákien. Pripojte sa k unikátnej sieti, ktorá kombinuje široké pokrytie v jednotlivých krajinách spolu so silným backbonom na Európskej úrovni.

V západnej Európe je UPC prítomné v Holandsku, Belgicku, Írsku, Nemecku, Švajčiarsku. V strednej a východnej Európe je UPC prítomné v 6 krajinách, konkrétne v Rakúsku, Poľsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku. Celkovo je UPC prítomné vo viac než 80 telehousoch v Európe.

Dátové služby na mieru

To chcem!