Služby dostupné na adrese:
  • 10 000 predplatených
    minút volaní

Podmienky ponuky
Overiť dostupnosť
Dostupné služby na adrese: Služby nie su dostupné na vašej adrese

10 000 predplatených minút volaní

V tarife je zahrnutých 10 000 minút za mesiac pre linku/kanál na volania do verejných pevných a mobilných sietí v rámci SR, na VoIP čísla v SR, do zahraničia v zónach 0 a 1. Nepoužité minúty sa neprenášajú, po vyčerpaní voľných minút sa hovor účtuje podľa platnej tarify.

Volania v rámci SR Prevádzka Tarifikácia bez DPH s DPH
Volania v rámci UPC siete bez rozlíšenia prevádzky Sekundová tarifikácia po prvej minúte 0,009 € 0,110 €
Miestne volania (mimo siete UPC) bez rozlíšenia prevádzky Sekundová tarifikácia po prvej minúte 0,025 € 0,030 €
Medzimestské volania (mimo siete UPC) bez rozlíšenia prevádzky Sekundová tarifikácia po prvej minúte 0,025 € 0,030 €
GSM bez rozlíšenia prevádzky Sekundová tarifikácia po prvej minúte 0,129 € 0,155 €
Volania na VOIP čísla 065x a 069x bez rozlíšenia prevádzky Sekundová tarifikácia po prvej minúte 0,055 € 0,066 €

 

 


Bezplatné volanie v sieti UPC

Potrebujete byť v intenzívnom kontakte so svojimi zamestnancami alebo kolegami, ktorí pracujú z domu alebo sa nachádzajú na inom mieste?

Volajte a prijímajte hovory v rámci siete UPC zadarmo v rámci akéhokoľvek balíka Office Telefónu.