Dokumenty, cenníky a návody

Zmluvné dokumenty

Zmluvné dokumenty pre podnikateľov

Dokumenty k UPC internetu

Dokumenty k UPC televízii

Dokumenty k UPC telefonovaniu

Dokumenty pre dodavateľov

Vážený dodávateľ, pokiaľ ste práve obdržali objednávku, táto sa riadi Všeobecnými podmienkami spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na  dodávky služieb a tovarov, ktoré si môžete prečítať/stiahnuť použitím nasledujúcej linky (prijatím tejto objednávky sa zaväzujete k dodržiavaniu týchto podmienok).

Vzorové dokumenty

Zmluvné dokumenty

Tarify

  • UPC tarifa pre rýchlosti 30, 100, 200, 500 Mb/s
  • UPC tarifa pre rýchlosti 2, 10, 25, 30, 60, 120, 500 Mb/s
  • UPC tarifa pre rýchlosti 25, 75, 150, 300 Mb/s
  • UPC tarifa pre rýchlosti 25, 75, 150, 300 Mb/s účinná od 1.4.2017
Výhodná ponuka pre vás! Special care Special care