Zákaznícke strediská UPC

Banská Bystrica

Námestie Vajanského 15299/7, Banská Bystrica Viac info

Bratislava

Ševčenkova 36, Bratislava Viac info

Košice

Alvinczyho 14, Košice Viac info

Levice

Kalvínske námestie 2, Levice Viac info

Nové Zámky

M. R. Štefánika 3, Nové Zámky Viac info

Prešov

Floriánova 2, Prešov Viac info

Spišská Nová Ves

Starosaská 9, Spišská Nová Ves Viac info

Trnava

Horné Bašty 29, Trnava Viac info

Žilina

Na Závaží 7, Žilina Viac info