Definícia vernostného portfólia a zľavy

Pri základných UPC produktoch si vždy môžete vybrať z dvoch cenových úrovní - nevernostnú alebo vernostnú.

 

Účtovanie služieb a poskytovanie zľavy

Vo vernostnom portfóliu sú ceny služieb uvedené s vernostnou zľavou. Ak ste si vybrali a chcete využívať službu z vernostného portfólia, podmienky pre poskytnutie zľavy splníte po uplynutí doby uvedenej v zmluve (vernostné obdobie). Zľava sa však prejaví vo Vašej faktúre už od začiatku, to znamená od aktivácie (inštalácie) služby z vernostného portfólia.

Ak však nesplníte podmienky pre poskytnutie zľavy, zašleme Vám opravenú faktúru. V opravenej faktúre Vám doúčtujeme nevernostnú cenu služieb, a to od začiatku prebiehajúceho vernostného obdobia.

 

Zmena alebo ukončenie služieb v prebiehajúcom vernostnom období

V priebehu vernostného obdobia môžete prijať vyššiu ponuku v rámci vernostného portfólia, vernostné obdobie Vám začne plynúť nanovo odo dňa aktivácie novej služby.

Prijatie nižšej ponuky v rámci vernostného portfólia preruší plynutie vernostného obdobia a my Vám vystavíme opravenú faktúru.

Ak sa rozhodnete, že už naďalej nechcete využívať vernostné výhody, môžete kedykoľvek prejsť na nevernostnú cenu služieb. To však znamená, že prerušíte trvanie vernostného obdobia a my Vám opäť vystavíme opravenú faktúru.

 

Predĺženie vernostného obdobia

Vernostné obdobie sa automaticky nepredlžuje, po jeho uplynutí sa zmluva, ktorú s nami máte uzatvorenú, mení na zmluvu na dobu neurčitú.

Ak Vás však po uplynutí vernostného obdobia zaujme niektorá z našich výhodných ponúk nachádzajúcich sa vo vernostnom portfóliu, je možné dohodou o zmene zmluvy na túto ponuku prejsť, na základe čoho Vám začne plynúť nové vernostné obdobie