Vyjadrenia k sieťam
a vytyčovanie

Poskytujeme vyjadrenia k inžinierskej činnosti cudzích investorov a vytyčovanie sietí na základe objednávky žiadateľa.

 

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA poskytuje Vyjadrenia k inžinierskej činnosti cudzích investorov a vytyčovanie sietí na základe objednávky žiadateľa.

Žiadosti môžete odoslať na emailové adresy zo zoznamu nižšie, alebo doručiť osobne do sídla spoločnosti (Ševčenkova 36, Bratislava); resp. na adresu najbližšieho zákazníckeho strediska.

 

Objednávka žiadateľa k vytýčeniu a vyjadreniu sietí

Žiadosti môžete odoslať prostredníctvom elektronickej objednávky nižšie alebo doručiť osobne do sídla spoločnosti (Ševčenkova 36, Bratislava); resp. na adresu najbližšieho zákazníckeho strediska.

 

Bratislava

Tu môžete podať
online žiadosť
pre Bratislavu

bratislava_vyjadrenie@upc.sk

Západ

Žiadosti pre kraje:
Nitriansky, Trenčiansky,
Trnavský a Žilinský

zapad_vyjadrenie@upc.sk

Stred

Žiadosti
pre Banskobystrický
kraj

stred_vyjadrenie@upc.sk

Východ

Žiadosti
pre Prešovský
a Košický kraj

vychod_vyjadrenie@upc.sk

Aké údaje potrebujeme?

Pre procesovanie žiadosti o vyjadrenie, potrebujeme nasledujúce údaje:

 •  spôsob platby
 • dôvod žiadosti
 • údaje o stavbe
 • údaje o objednávateľovi (ak sa jedná o fyzickú osobu tak stačí meno a adresa)
 • fakturačné údaje (treba vyplniť ak nie sú totožné s údajmi objednávateľa)
 • telefón
 • e-mail
 • situácia s vyznačeným záujmovým územím

Pre procesovanie žiadosti o predaj digitálnej mapy, potrebujeme nasledujúce údaje:

 •  spôsob platby
 • údaje o stavbe
 • údaje o objednávateľovi (ak sa jedná o fyzickú osobu tak stačí len meno a adresa)
 • fakturačné údaje (treba vyplniť ak nie sú totožné s údajmi objednávateľa)
 • telefón
 • e-mail
 • situácia s vyznačeným záujmovým územím

Pre procesovanie žiadosti o vytýčenie, potrebujeme nasledujúce údaje:

 •  spôsob platby
 • dôvod žiadosti
 • údaje o objednávateľovi (ak sa jedná o fyzickú osobu tak stačí meno a adresa)
 • fakturačné údaje (treba vyplniť ak nie sú totožné s údajmi objednávateľa)
 • telefón
 • e-mail
 • Vyjadrenie staré maximálne 1 rok (ak nie je, treba zároveň požiadať o vyjadrenie spolu so zadaním potrebných údajov na vyjadrenie)
 • Projekt rozkopávky
 • Určite termín vytýčenia (minimálne 2 týždne dopredu)

 

Do vyjadrenia prosíme vyznačte (napr. fixkou) miesto, kde sa bude vytyčovať/kopať.

Administratívny poplatok za spracovanie vyjadrenia, alebo vytýčenie siete je možné zaplatiť bankovým prevodom (VS vám pridelí pracovník UPC po vyplnení formulára) alebo v hotovosti na zákazníckych strediskách.

 

Všetky úkony sú spoplatňované podľa interného cenníka UPC.

Cenník úkonov inžinierskych činností UPC