Odporučiť UPC
sa oplatí!

Odporučte UPC svojim priateľom a známym a získajte nákupnú poukážku v hodnote 20 € do Alza.sk.

1. krok
1. krok

Ako klient UPC máte pridelený svoj variabilný symbol (VS). Nájdete ho uvedený na vašej zmluve.

2. krok
2. krok

Svoj VS poskytnete vášmu známemu, ktorému chcete službu odporučiť.

Váš známy kontaktuje UPC. Uvedie, že mu bola odporúčaná služba od UPC, a oznámi váš VS.

3. krok
3. krok

Získate nákupnú poukážku v hodnote 20 € do alza.sk.

Čím viac vašich známych sa stane zákazníkmi UPC, tým viac nákupných poukážok získate.

Právo na odmenu vzniká existujúcemu zákazníkovi UPC pri odporučení služieb UPC novému zákazníkovi,
pokiaľ nový zákazník zotrvá v zmluvnom vzťahu s UPC aspoň po dobu 14 dní.