Zákaznícke strediská UPC

Banská Bystrica

Námestie Vajanského 15299/7, Banská Bystrica More info

Bratislava

Ševčenkova 36, Bratislava More info

Košice

Alvinczyho 14, Košice More info

Levice

Kalvínske námestie 2, Levice More info

Nové Zámky

M. R. Štefánika 3, Nové Zámky More info

Prešov

Floriánova 2, Prešov More info

Spišská Nová Ves

Starosaská 9, Spišská Nová Ves More info

Trnava

Horné Bašty 29, Trnava More info

Žilina

Na Závaží 7, Žilina More info