Slovo umelá inteligencia sa v posledných rokoch stalo obrovským trendom a možno ho vidieť skloňované na dennej báze. Hoci sa mnohým už automaticky spája s aplikáciou chatGPT či firmou OpenAI, v skutočnosti sa za týmto pojmom ukrýva oveľa viac. Poďme si ozrejmiť, o čo ide a ako ju možno využívať zmysluplne.

 

Čo je umelá inteligencia

Artificial intelligence (skrátene AI) je vedná oblasť, ktorá využíva poznatky z viacerých vedeckých disciplín. Predovšetkým ide o matematiku a teoretickú informatiku. Skúma vývoj počítačových systémov, ktoré sú schopné vykonávať úlohy vyžadujúce ľudskú inteligenciu. Pod ľudskou inteligenciou sa v tomto prípade myslí schopnosť uvažovať, učiť sa, plánovať či tvoriť. V súčasnosti patrí k jedným z najrýchlejšie sa vyvíjajúcich odvetví. 

 

Druhy umelej inteligencie:

Slabá umelá inteligencia

Pod týmto pojmom si možno predstaviť systémy, ktoré sa zameriavajú na vykonávanie špecifických úloh alebo úzko špecializovaných problémov. Príkladom môžu byť hlasoví asistenti.

 

Silná umelá inteligencia

Silná umelá inteligencia je zatiaľ len vedeckou víziou do budúcnosti a v realite ju tak skoro neuvidíme. Ide o systém, ktorý je schopný porozumieť, učiť sa a vykonávať úlohy na takej úrovni ako ľudský mozog. A to v akejkoľvek oblasti. 

 

 

Ako funguje umelá inteligencia

Systémy využívajúce umelú inteligenciu sú postavené na algoritmoch a strojovom učení

Strojové učenie si možno predstaviť ako proces, počas ktorého sa počítačové systémy učia identifikovať vzory a následne robiť predikcie. To všetko na základe zozbieraných dát, ktoré im sú poskytnuté. 

Ďalším dôležitým nástrojom pre správne fungovanie AI sú neurónové siete. Sú zložené z umelých neurónov, ktoré sú navzájom poprepájané a spoločne tvoria niekoľko vrstiev. Neurón prijme a spracuje signál podľa určitého pravidla. Na základe toho generuje výstup, ktorý je prenášaný na ďalšie neuróny. Systémy trénované pomocou týchto sietí dokážu nielen riešiť komplexné úlohy, ale aj rozpoznávať obraz, ľudskú reč či dokonca tvoriť hudbu

 

V neposlednom rade sa s umelou inteligenciou spájajú algoritmy. Pre slovo algoritmus možno nájsť viacero definícií. Zhodujú sa však v tom, že ide o presne definovanú postupnosť krokov s cieľom dokončiť konkrétnu úlohu. Napokon, aj taký recept na koláč je algoritmom. Počítačové systémy využívajúce umelú inteligenciu používajú širokú škálu týchto presne daných postupností. Každá z nich má svoje špecifické využitie a aplikáciu. 

Fungovanie umelej inteligencie je tak kombináciou viacerých vyššie spomínaných metód.

 

 

Umelá inteligencia v domácnosti

V súčasnosti sa čoraz väčším trendom stávajú takzvané smart domácnosti. Obľúbení hlasoví asistenti ako Amazon Alexa, Apple Siri či Google Assistant uľahčujú každodenné činnosti a bez implementácie umelej inteligencie by veru s veľa problémami nepohli. Práve tu je možné vidieť ukážku AI v praxi. Hlasoví asistenti využívajú rozpoznávanie ľudskej reči pre pochopenie, čo im hovoríte, a následne vedia sformulovať odpoveď či vykonať akciu. 

Čo vás možno prekvapí, je fakt, že za personalizované prostredie na streamovacích platformách alebo v aplikáciách internetovej TV taktiež vďačíme algoritmom umelej inteligencie. Práve tie majú na svedomí odporúčania obsahu, ktorý by vás na základe vášho správania mal zaujímať. 

V moderných domácnostiach sa tak s umelou inteligenciou pravdepodobne stretávate dennodenne. 

 

 

Využitie umelej inteligencie v praxi

Niet pochýb, že AI dokáže priniesť významné zmeny nielen vo vedeckých disciplínach, ale aj v medicíne, vo finančníctve, v logistike či autonómnych vozidlách. Viete ju však využiť ako „bežný smrteľník“ v praktickom živote? Určite áno, vybrali sme 3 aplikácie, ktoré vám uľahčia každodenné úlohy:

 

Grammarly

Pracovný email, úradný dokument či príspevok na sociálne siete. Čo spája tieto 3 formáty? Všetky potrebujú bezchybnú gramatiku a adekvátnu štylistiku viet. Grammarly je aplikácia, ktorá vám poradí s pravopisom a podá návrhy na zlepšenie textu na základe jeho zámeru. Výsledkom je minimalizácia pravopisných chýb a zlepšenie celkového dojmu

 

Deepl.io

Aplikácia Deepl je aktuálne považovaná za najlepší prekladač na trhu. Predbehla dokonca aj mnohými obľúbený Google Translator. Zakladá si na vysokej presnosti. Na rozdiel od konkurenčných prekladačov premýšľa o prekladaných slovách v kontexte vety.

 

Plantix

Podľa výskumov prispievajú rastliny v domácnosti k celkovej pohode a lepšiemu vzduchu v interiéri. Preto sa tešia veľkej obľube medzi mnohými ľuďmi. S pestovaním rastlín je však úzko spätá aj starostlivosť o ne. Mobilná aplikácia Plantix dokáže podľa fotografie identifikovať chorobu či škodcu rastliny. Diagnostikuje problém a ponúkne riešenia. Pokiaľ teda zápasíte s hľadaním vinníka za poškodené rastliny, aplikácia vám túto detektívku výrazne uľahčí.

 

Budúcnosť umelej inteligencie

Umelá inteligencia sa objavila už medzi rokmi 1940 – 1950, keď bola zostrojená prvá počítačová neurónová sieť. Nepatrí teda k novým odvetviam, ako sa to na prvý pohľad môže zdať. Cieľom pri výskume umelej inteligencie bolo skopírovať ľudskú myseľ a následne ju vylepšiť. Po tom, čo si vedci zložili ružové okuliare, sa začali zameriavať na tvorbu algoritmov, ktoré sú užitočné pri rozpoznávaní reči, obrazu, riešení komplexných úloh vo výrobe či vedení autonómnych vozidiel. V budúcnosti nám tak tieto odvetvia určite budú mať čo ponúknuť.

 

O tom, ako sa umelá inteligencia dokázala zlepšiť natoľko, až prekonala nás ľudí, vzniklo množstvo filmov zo žánru science-fiction. Ide najmä o dej, v ktorom umelá inteligencia prevezme vládu nad ľudstvom a začne sa dorozumievať vlastným jazykom. Aj takéto akčné filmy môžete sledovať na HBO Max, teraz na 3 mesiace zadarmo