Funkcie UPC Telefónu

Jednoduchý a rýchly prístup k informáciám o telefónnej službe UPC Telefón, v ktorom sa dozviete ako zapnúť či vypnúť presmerovanie volaní alebo ako jednoducho zablokovať prichádzajúce volania a použiť hlasovú schránku.

Dátum publikácie: 02.11.2022
Identifikátor: CC0024