Kaon KCF-B3000HCO

Po zapnutí prijímača sa môže na TV obrazovke do 30 sekúnd zobraziť informácia o aktualizácii.

Dĺžka zobrazenia uvedenej informácie na obrazovke je cca. do 15 sekúnd, uvedený odkaz následne z obrazovky zmizne.

Počas zobrazenia sa vykoná aktualizácia a následne je prijímač pripravený na ďalšie používanie.

Aktualizácia môže trvať od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút (v priemere do 3 minút) a počas tejto doby nie je možné sledovať žiadny program.

Ak sa po zapnutí prijímača informácia o aktualizácii na obrazovke nezobrazila, je potrebné prijímač vypnúť zo zdrojovej zásuvky a následne zapnúť.

 

Postup továrenských nastavení

 1. MENU
 2. prejdeme na ponuku Nastavenia systému a potvrdíme OK
 3. v ponuke Nastavenia systému prejdeme na Výrobné nastavenia a potvrdíme 3 x OK. Po automatickom reštarte sa objaví maturity LOCK (PIN kód) zadáme 1234
 4. tabuľka Výberu jazyka, vyberieme jazyk a potvrdíme OK
 5. tabuľka Výberu TV, sú tu dve možnosti 4:3 (staršie TV) alebo 16:9 (širokouhlé TV), po výbere potvrdíme OK
 6. tabuľka Typ obrazovky, vyberieme Auto a potvrdíme OK
 7. tabuľka Rozlíšenie, možnosť výberu 1080i, 720p, 576p a potvrdíme OK
 8. tabuľka Vyhľadávanie, prejdeme 2x ► na režim Manuálne
 9. skontrolujeme, či je Začiatočná frekvencia nastavená na 402000 a Prenosová rýchlosť na 6900
 10. Ak nie je, posunieme sa 1x šípkou ▼ na Začiatočná frekvencia a nastavíme frekvenciu pomocou čísiel na ovládači od Set-top boxu 402000 a Prenosová rýchlosť na 6900, počkáme 3-5 sekúnd a potvrdíme OK
 11. počkáme, kým sa nanovo naladia všetky stanice

Po ukončení vyhľadávania treba potvrdiť 3 x OK a následne Exit

STB nás vráti na prvú stanicu v zozname.

Poznámka: Aktualizácia môže vyvolať zmenu poradia jednotlivých TV programov

Dátum publikácie: 23.08.2023
Identifikátor: CC0055