Kaon KCF - SA700PCO

Po zapnutí prijímača sa môže na TV obrazovke do 30 sekúnd zobraziť informácia o aktualizácii.

Dĺžka zobrazenia uvedenej informácie na obrazovke je cca. do 15 sekúnd, uvedený odkaz následne z obrazovky zmizne.

Počas zobrazenia sa vykoná aktualizácia a následne je prijímač pripravený na ďalšie používanie.

Aktualizácia môže trvať od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút (v priemere do 3 minút) a počas tejto doby nie je možné sledovať žiadny program.

Ak sa po zapnutí prijímača informácia o aktualizácii na obrazovke nezobrazila, je potrebné prijímač vypnúť zo zdrojovej zásuvky a následne zapnúť.

 

Postup továrenských nastavení

Upozornenie: Továrenský reset Vám vymaže zoznam obľúbených staníc!

 1. Menu
 2. prejdeme doľava na „Nástroje“,
 3. šípkou dole vyberieme „Rozšírené nastavenia“ a stlačíme OK,
 4. prejdeme šípkami na „Horizon UPC Mediabox“ a stlačíme OK,
 5. prejdeme šípkami na „Továrenské nastavenie“ a stlačíme OK,
 6. vypýta si PIN kód - prednastavený PIN kód je 1234 a stlačíme OK,
 7. 2x potvrdíme Áno s tlačidlom OK,
 8. krajinu vyberieme Slovensko a stlačíme OK,
 9. jazyk vyberieme slovenský a stlačíme OK,
 10. Všeobecné podmienky -> súhlasím s tlačidlom OK,
 11. vyberieme „Rýchly štart“ a stlačíme OK.

STB nás vráti na prvú stanicu v zozname.

Poznámka: Aktualizácia môže vyvolať zmenu poradia jednotlivých TV programov

Dátum publikácie: 23.08.2023
Identifikátor: CC0054