Prvé zapnutie

Uistite sa, že je Vaša TV zapnutá. Prvý krát sa Horizon HD Mediabox bude dlhšie načítavať. Kompletné načítavanie môže trvať 10 minút, preto, prosím, buďte trpezlivý. Nikdy neodpájajte Horizon HD Mediabox z elektrickej siete počas inštalácie, ani nestláčajte žiadne tlačítka na Vašom diaľkovom ovládači. Vašu inštláciu to môže prerušiť.

 

  1. Počkajte kým sa Váš mediabox naštartuje. Môže to trvať 5 minút.  2. Načítanie trvá cca 35 sekúnd  3. Použite šípky na Vašom diaľkovom ovládačia vyberte krajinu SLOVENSKO. Stlačte "OK".  4. Objaví sa uvítacia obrazovka  5. Stlačte "OK" pre potvrdenie vybranej jazykovej stopy  6. Ak máte Vaše zariadenie pripojené k TV cez SCART kábel - zvoľte SCART (SD).Toto sa nezobrazí, ak používate HDMI kábel.  7. Prečítajte si a akceptujte obchodné podmienky  8. Pripojte ethernetový kábel  9. Vyberte preferované nastavenia spotreby elektrickej energie.  10. HLAVNÉ MENU sa zobrazí na Vašej obrazovke.

Dátum publikácie: 24.08.2023
Identifikátor: CC0060