Zariadenia

Pre viac informácií a pomoc pri používaní Vášho prijímača digitálnej televízie, použite jeden z odkazov nižšie, závisiac od prijímača, ktorý využívate:

Mini TV Box

Viac info

Horizon HD Media Box

Viac info

Dátum publikácie: 02.11.2022
Identifikátor: CC0021