UPC BROADBAND SLOVAKIA sa približuje k míľniku 600 000 giga-ready domácností

Bratislava 8.11.2018 – Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa TV a širokopásmových služieb, evidovala na konci 3. štvrťroku tohto roku historicky najvyšší počet užívateľov svojich služieb (RGUs). Celkový počet televíznych, internetových a telefónnych služieb na konci septembra 2018 dosiahol 386 700, čo je o 17 300 služieb viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017. Výrazný rast počtu služieb bol podporený pokračujúcimi investíciami do rozširovania siete a skvalitňovania služieb, vrátane pravidelného zvyšovania rýchlosti internetového pripojenia pre všetkých zákazníkov, výmeny modemov za špičkové WiFI routre, pridávania nových HD staníc, ako i ďalšími krokmi vedúcimi k skvalitňovaniu zákazníckej starostlivosti.

Kľúčové ukazovatele za 3. štvrťrok 2018

  • Rast predaja vo všetkých segmentoch digitálnych služieb - výrazný rast predaja TV, internetových a telefónnych služieb v 3. štvrťroku bol podporený zvýšeným internetových rýchlostí až do 500 Mb/s nielen pre nových, ale aj pre súčasných zákazníkov, ďalej výmenou modemov za špičkové WiFi routre, rozširovaním ponuky HD programov, sústavným skvalitňovaním mobilnej televízie HUPC TV a TV Archívu.
  • Takmer 600 000 giga-ready domácností - spoločnosť UPC pokračovala s investíciami do rozširovania svojej optickej siete, vďaka čomu dosiahol počet domácností pripojených na giga-ready širokopásmovou sieť UPC v Slovenskej republike až 597 000 domácností, čo je o 15 800 viac než na konci tretieho štvrťroku 2017.
  • Happy Home® - pokračujúca kampaň, ktorej cieľom je poskytnúť viac hodnoty pre zákazníkov, podporila v 3. štvrťroku rast predaja TV, internetových a telefónnych služieb so značkou UPC na celkový počet 386 700, čo je o 17 300 viac než na konci 3. štvrťroku 2017.

 

Spoločnosť UPC k 30.9.2018 evidovala 386 700 služieb, vrátane:

Internet
135 200
+6 900
v porovnaní s Q3 2017
Televízia
168 500
+4 200
v porovnaní s Q3 2017
Telefón
83 000
+6 200
v porovnaní s Q3 2017

 

 

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC Česká a Slovenská republika:

"Spoločnosť UPC zaznamenala na slovenskom trhu v treťom štvrťroku výrazný rast záujmu o digitálne služby a dosiahla rast v predaji vo všetkých segmentoch. Spolu s pokračujúcou expanziou širokopásmovej siete k tomu prispeli tiež ďalšie kroky vedúce k skvalitňovaniu zákazníckej starostlivosti, vrátane zvyšovania rýchlosti internetového pripojenia pre všetkých zákazníkov, výmeny modemov za špičkové WiFI routre, pridávania nových HD staníc atď. V nadchádzajúcom období budeme naďalej obohacovať našu ponuku a prinášať inovácie, a tým ešte viac napĺňať očakávania a požiadavky našich zákazníkov v súlade s našim sloganom Užite si každú chvíľu.".

 

Viac hodnoty pre zákazníkov digitálnych služieb

S ponukou Happy Home® a kampaňou so sloganom „Užite si každú chvíľu“, spoločnosť UPC priniesla viac hodnoty pre zákazníkov a posilnenú konektivitu, podporenú zvyšovaním internetových rýchlostí až do 500 Mb/s tak pre nových, ako aj pre súčasných zákazníkov, vrátane výmeny modemov za špičkové WiFi routre, Connect Boxy. Super rýchlu a stabilnú WiFi a nekonečnú zábavu si vďaka tomu môžu vychutnávať všetci členovia domácnosti na všetkých pripojených zariadeniach, kedykoľvek a v každom kúte domova. Aj tieto skutočnosti podporili v 3. štvrťroku 2018 nárast predaja internetových služieb na celkovo 135 200, čo je až o 6 900 služieb viac než na konci 3. štvrťroku 2017.

Výrazný rast predaja zaznamenala spoločnosť UPC aj v segmente TV služieb, ktorých počet na konci septembra tohto roku dosiahol 168 500, čo je o 4 200 viac oproti rovnakému obdobiu minulého roku. K zvýšenému záujmu užívateľov o TV služby prispelo taktiež pridávanie nových HD aj SD staníc do digitálnej televízie, ktorých počet dosiahol takmer 160, z toho 70 staníc je v HD kvalite. Programová expanzia neobišla v treťom štvrťroku ani mobilnú televíziu UPC TV, v ktorej si zákazníci mohli vyberať spomedzi viac než 120 televíznych staníc, či online videotéku MyPrime, ktorá ponúka viac než 2000 seriálových a filmových titulov. Spoločnosť UPC evidovala na konci septembra rovnako aj rast v segmente užívateľov telefónnych služieb, ktorých počet na konci 3. štvrťroku 2018 dosiahol 83 000, čo je o 6 200 viac než na konci tretieho štvrťroku 2017.

Takmer 600 000 domácností s prístupom na giga-ready širokopásmovú sieť

Digitálne služby spoločnosti UPC v Slovenskej republike boli na konci 3. štvrťroku 2018 sprístupnené až pre 597 000 domácností, čo medziročne predstavuje rast až o 15 800 domácností. Je to výsledok pokračujúcich investícií do rozširovania káblovej siete, ktoré sú súčasťou viacročného investičného plánu spoločnosti Liberty Global s názvom GigaWorld, zameraného na rozšírenie širokopásmovej giga-ready infraštruktúry pre milióny nových domácností naprieč Európou.

O UPC a Liberty Global

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD kvalite, širokopásmové internetové pripojenie a telefónne služby. Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Slovenskej republike navštívte stránky www.upc.sk.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa TV a širokopásmových služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Unytimedia, Telenet a UPC v 12 krajinách v Európe. Viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com.