Bratislava 7.5.2019 - Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa TV a širokopásmových služieb, evidovala v prvom štvrťroku 2019 ďalší rast predaja digitálnych služieb a rozširovanie svojej širokopásmovej giga-ready siete. Pokračujúce investície do sieťovej expanzie a skvalitňovania služieb priniesli na konci 1. štvrťroku viac hodnoty pre zákazníkov a rast predaja vo všetkých segmentoch, s celkovým dosiahnutým počtom 395 900 služieb (RGU's), čo je o 13 600 služieb viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2018.

Kľúčové ukazovatele za 1. štvrťrok 2019

  • Takmer 400 000 služieb (RGU's) - k rastu predaja internetových, TV a telefónnych služieb v 1. štvrťroku 2019 prispelo pokračujúce zvyšovanie internetových rýchlostí pre nových aj súčasných zákazníkov, výmena modemov za špičkové WiFi routre, tzv. Connect Boxy, ale aj rozširovanie ponuky HD staníc do TV ponuky a do TV Archívu.
  • Pokračujúce investície do rozširovania optickej siete - podporili nárast počtu domácností, ktoré boli na konci 1. štvrťroku pripojené na giga-ready širokopásmovú sieť UPC v Slovenskej republike, na celkových 600 300 domácností, čo je o 8 600 viac v porovnaní s 1. štvrťrokom 2018.
  • Happy Home® - pokračujúca kampaň so sloganom "Užite si každú chvíľu" podporila v 1. štvrťroku rast predaja TV, internetových a telefónnych služieb so značkou UPC na celkový počet 395 900, čo je o 13 600 viac než na konci 1. štvrťroku 2018.

 

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA k 31. marcu 2019 evidovala 395 900 služieb, vrátane:

Internet
138 500
+5 000
v porovnaní s Q1 2018
Televízia
171 300
+3 500
v porovnaní s Q1 2018
Telefón
86 100
+5 100
v porovnaní s Q1 2018
Digitálne domácnosti
600 300
+8 600
v porovnaní s Q1 2018

 

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC BROADBAND SLOVAKIA:

"Spoločnosť UPC má za sebou úspešný prvý štvrťrok, v ktorom vykázala nárast v predaji služieb vo všetkých segmentoch. Dosiahli sme veľmi solídne výsledky aj vďaka neustálemu skvalitňovaniu ponuky zákazníckych služieb a produktov, vrátane pokračujúceho zvyšovaniu rýchlostí, poskytovaniu špičkových zariadení pre zákazníkov a rozširovaniu TV ponuky. Samozrejme, pokračujeme tiež v rozširovaní našej giga-ready siete, ktorá je už dostupná pre viac než 600 000 domácností po celom Slovensku. V tomto trende budeme pokračovať aj v nadchádzajúcom období, v súlade s našim sloganom Užite si každú chvíľu, s cieľom poskytovať našim zákazníkom tie najkvalitnejšie služby, na najvyššej úrovni.".

 

Viac zákazníkov digitálnych služieb

Spoločnosť UPC v prvom štvrťroku pokračovala s poskytovaním ponuky Happy Home®, ktorá priniesla viac hodnoty pre zákazníkov a posilnenú konektivitu, vrátane výmeny zariadení za špičkové WiFi routre. tzv. Connect Boxy. Jej súčasťou bolo tiež zrýchľovanie rýchlostí nielen pre nových, ale i pre súčasných zákazníkov.

Priemerná rýchlosť služieb internetového pripojenia, ktoré využívajú zákazníci UPC, dosiahla na konci januára až 210 Mb/s. Je to o takmer 50 Mb/s vyššia rýchlosť než pred rokom, keď priemerná rýchlosť internetových služieb využívaných zákazníkmi spoločnosti UPC dosahovala 161 Mb/s.

Je to zároveň ďalším potvrdením technologickej vyspelosti UPC internetu, ako aj neustáleho investovania spoločnosti do svojej širokopásmovej giga-ready siete. Aj tieto skutočnosti podporili v 1. štvrťroku 2019 nárast predaja internetových služieb na celkovo 138 500, t.j. o 5 000 služieb viac v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom.

Spoločnosť UPC zaznamenala nárast predaja aj v segmente TV služieb, ktorých počet na konci marca tohto roku dosiahol 171 300, t.j. o 3 500 viac oproti prvému štvrťroku 2018. K zvýšenému záujmu užívateľov o TV služby prispelo taktiež pridávanie nových HD staníc do ponuky digitálnej televízie, ako i do ponuky mobilnej televízie UPC TV. Spoločnosť UPC v 1. štvrťroku rozšírila tiež obľúbenú funkciu TV Archív o 7 nových staníc. Celkovo tak v TV Archíve, ktorý ponúka možnosť pozrieť si obľúbené relácie až 7 dní spätne, zákazníci spoločnosti UPC nájdu až 60 staníc všetkých žánrov.

Spoločnosť UPC evidovala na konci marca tohto roku výrazný aj rast v segmente užívateľov telefónnych služieb, ktorých počet na konci 1. štvrťroku dosiahol 86 100, čo je o 5 100 viac než na konci prvého štvrťroku 2018.

Viac než 600 000 domácností na giga-ready sieti UPC

Koncom marca 2019 boli digitálne služby spoločnosti UPC v Slovenskej republike sprístupnené pre 600 300 domácností, čo medziročne predstavuje rast o 8 600 domácností. Je to výsledok pokračujúcich investícií do rozširovania káblovej siete, ktoré sú súčasťou viacročného investičného plánu zameraného na rozšírenie širokopásmovej giga-ready infraštruktúry.

O UPC a Liberty Global

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD kvalite, širokopásmové internetové pripojenie a telefónne služby. Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Slovenskej republike navštívte stránky www.upc.sk.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa TV a širokopásmových služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Unytimedia, Telenet a UPC v 12 krajinách v Európe. Viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com