Prekonaný míľnik 400 000 užívateľov služieb

Bratislava 7. 5. 2020 - Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, jedného z najväčších svetových poskytovateľov TV a širokopásmových služieb, dosiahla v 1. štvrťroku 2020 historicky najvyšší počet užívateľov služieb (RGUs). Celkový počet TV, internetových a telefónnych služieb na konci marca dosiahol rekordných 401 300, čo je o 5 400 služieb viac v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom. Výrazný rast počtu služieb bol podporený pokračujúcimi investíciami do inovácií a expanzie optickej giga-ready siete a celkového skvalitňovania služieb, vrátane pravidelného zrýchľovania internetového pripojenia, rozširovania programovej ponuky a uvedenia internetovej televízie UPC TV, ktorá je už dostupná na celom Slovensku v sieťach všetkých operátorov.

Kľúčové ukazovatele za 1. štvrťrok 2020

  • Prekonaný 400-tisícový míľnik užívateľov služieb – k dosiahnutiu celkového počtu 401 300 užívateľov služieb a rastu predaja digitálnych služieb v 1. štvrťroku 2020 prispel najmä zvýšený predaj internetových služieb, vrátane zrýchľovania internetového pripojenia až do 1Gb/s, rozširovania ponuky TV programov, ako i sprístupnenie Internetovej televízie UPC TV v sieťach všetkých operátorov na celom Slovensku.
  • Internetová televízia UPC TV – rast počtu predaných služieb podporila aj pokračujúca ponuka Internetovej televízie UPC TV. Vďaka nej sú televízne služby UPC už dostupné všetkým domácnostiam na Slovensku s pripojením na internet, aj v sieťach iných operátorov. UPC TV ponúka možnosť sledovať televíziu bez viazanosti a súčasne až na troch zariadeniach: na televízoroch (na Android TV a Apple TV, cez Chromecast či Airplay), ako aj na mobilných zariadeniach (mobil, tablet, PC). UPC TV je tak optimálnou TV službou pre sledovanie televízie v domácnosti, ale i na cestách vo všetkých krajinách Európskej únie.
  • Giga-ready sieť od UPC je už dostupná pre 620 000 domácností - pokračujúce investície do rozširovania siete podporili na konci marca 2020 nárast počtu domácností, ktoré sú pripojené na širokopásmovú sieť UPC na Slovensku, na celkovo 620 100 domácností, čo je 5 000 viac v porovnaní s rovnakým obdobím v r. 2019.

 

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA k 31. marcu 2020 evidovala 401 300 služieb, vrátane:

Internet
141 800
+3 300
v porovnaní s Q1 2019
Televízia
171 600
+300
v porovnaní s Q1 2019
Telefón
87 900
+1 800
v porovnaní s Q1 2019
Digitálne domácnosti
620 100
+5 000
v porovnaní s Q1 2019

 

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC BROADBAND SLOVAKIA:

"S potešením môžem konštatovať, že napriek situácii s korona vírusom máme za sebou úspešný prvý štvrťrok, v ktorom sme prekročili míľnik 400 000 užívateľov služieb, čím sme z tohto pohľadu dosiahli historicky najlepší výsledok. Okrem sprístupnenia našej internetovej televízie UPC TV aj v sieťach iných operátorov, k tomu prispelo pokračujúce skvalitňovanie ponuky zákazníckych služieb, vrátane pokračujúceho zvyšovania rýchlostí, poskytovania špičkových zariadení pre zákazníkov a rozširovania TV ponuky. S cieľom vyjsť v ústrety našim zákazníkom v krízových časoch sme bezplatne zrýchlili internetové pripojenie a nezabudli sme ani na deti a seniorov, pre ktorých sme bezplatne sprístupnili nimi obľúbené televízne programy. Napriek dopadu korona krízy na ekonomiku krajiny veríme, že sa nám v nadchádzajúcom období bude naďalej dariť podporovať našich zákazníkov poskytovaním spoľahlivých a kvalitných služieb a zákazníckej starostlivosti.".

 

Výrazný rast záujmu o internetové služby

Spoločnosť UPC v prvom štvrťroku pokračovala s poskytovaním ponuky Happy Home®, ktorá prináša viac hodnoty pre zákazníkov a posilnenú konektivitu.

Jej súčasťou je tiež zrýchľovanie rýchlosti pripojenia až do 1Gb/s, ako aj výmena modemov za prémiové WiFi routre GigaConnect Boxy, poskytujúce rýchle a stabilné pripojenie pre všetky zariadenia v domácnosti. Tieto skutočnosti podporili v 1. štvrťroku 2020 nárast predaja internetových služieb na celkovo 141 800, čo predstavuje nárast o 3 300 služieb v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom.

Na konci marca zaznamenala spoločnosť UPC výrazný rast aj v segmente užívateľov telefónnych služieb, ktorých počet na konci 1. štvrťroku dosiahol 87 900, čo je o 1 800 viac než na konci prvého štvrťroku 2019.

Spoločnosť UPC zaznamenala nárast predaja taktiež v segmente TV služieb, ktorých počet na konci marca dosiahol 171 600, t.j. o 300 viac oproti prvému štvrťroku 2019. K zvýšenému záujmu užívateľov o TV služby prispelo rozširovanie programovej ponuky, ako i pokračujúca kampaň s ponukou Internetovej televízie UPC TV. Tá poskytuje možnosť sledovať televíziu bez viazanosti a súčasne až na troch zariadeniach, pričom podporuje Android TV, Apple TV, Chromecast a Airplay, a rovnako je možné sledovať ju na mobilných zariadeniach.

Prostredníctvom UPC TV sú od decembra minulého roku televízne služby UPC dostupné na celom Slovensku, v sieťach všetkých operátorov.

Viac než 620 000 domácností na giga-ready sieti UPC

Na konci marca 2020 boli digitálne služby spoločnosti UPC v Slovenskej republike dostupné pre 620 100 domácností, čo medziročne predstavuje rast o 5 000 domácností.

Je to výsledkom pokračujúcich investícií spoločnosti do rozširovania širokopásmovej giga-ready siete v uplynulom období. Rozširovanie káblovej siete umožňuje stále väčšiemu počtu domácností využívať všetky výhody a prednosti gigabitového pripojenia, vrátane úplne nových možností virtuálnej zábavy.

O UPC a Liberty Global

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a internetovú  televíziu, vrátane bohatej ponuky HD programov, TV archívu, videotéky, širokopásmové internetové pripojenie a telefónne služby. 

Spoločnosť UPC v Slovenskej republike je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK) jedného z najväčších svetových poskytovateľov konvergovaných TV, širokopásmových a komunikačných služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Telenet a UPC v šiestich európskych krajinách. Viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com.