Praha/Bratislava 16.2.2017 – Spoločnosť UPC Česká a Slovenská republika, vedúci poskytovateľ inovatívnych digitálnych služieb televízie, internetu a telefónie v Českej republike a na Slovensku, evidovala významný rast digitálnych služieb na konci tretieho kvartálu 2016. Celkový počet zmlúv na jednotlivé služby na konci septembra 2016 dosiahol 1,483 000, čo je o 40,900 zmlúv viac oproti rovnakému obdobiu minulého roku.

  • 1,483 000 predaných digitálnych služieb na konci tretieho kvartálu, o 40,900 viac ako pred rokom
  • UPC služby v Českej a Slovenskej republike sprístupnené v celkovo 1,947 500 domácnostiach, čo je o 96,500 viac než pred rokom (o 57,200 domácností viac v ČR a 39,300 domácností viac v SR)
  • Rozšírenie infraštruktúry - 5-ročný investičný plán zameraný na rozšírenie širokopásmovej infraštruktúry o stovky tisíc nových domácností
  • Uvádzanie inovatívnych TV a internetových služieb – uvedenie funkcie Spätné vzhliadnutie, rozširovanie ponuky videotéky MyPrime, výrazné rozšírenie ponuky HD a SD programov, uvedenie internetovej služby Wi-Free
  • Integrácia prevádzok UPC v Českej republike a Slovenskej republike úspešne pokračuje 

 

Počet zákazníkov na konci septembra 2016:

Internet
591 600
+18 200
v porovnaní s Q3 2016
Televízia
695 600
22 000
v porovnaní s Q3 2016
Digitálne domácnosti
1 947 500
+96 500
v porovnaní s Q3 2016

 

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC Česká a Slovenská republika:

"Dynamický rast spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike je determinovaný našou ambicióznou stratégiou, ktorá ja založená okrem iného na výraznom rozširovaní našej najmodernejšej siete a uvádzaní inovatívnych služieb. Uskutočnili sme významné investície do rozvoja našej širokopásmovej siete, v záujme poskytnúť našim zákazníkom najkvalitnejšiu zábavu a konektivitu. Sme odovzdaní napĺňať našu misiu, ktorou je poskytovanie digitálnych služieb na najvyššej úrovni našim zákazníkom v obidvoch krajinách.".

 

Rast počtu užívateľov vo všetkých segmentoch

Spoločnosť UPC evidovala k 31. decembru 2016 spolu 670 500 užívateľov TV služieb, čo medziročne predstavuje nárast o 21 200 služieb. Nárast zaznamenala aj v segmente internetových služieb, kde evidovala celkovo 601 900 užívateľov, teda o 21 900 viac ako rok predtým. K zvýšenému záujmu užívateľov o internetové služby prispelo aj uvedenie megarýchleho WiFi pripojenia, ktoré spoľahlivo pokrýva signálom celú domácnosť. Rovnako sa zvýšil aj počet užívateľov telefónnych služieb, ktorých spoločnosť na konci roku 2016 evidovala spolu 234 700, teda o 4 400 viac oproti rovnakému obdobiu pred rokom.

Viac ako 100 000 nových domácnosti pribudlo za rok do pokrytia v sieti UPC

Počet domácností v Českej a Slovenskej republike s dostupnosťou digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu na konci 4. kvartálu prekročil 2 miliónovú hranicu. Celkovo bolo na sieť UPC v obidvoch krajinách pripojených až 2 011 500 domácností, čo je o 105 700 viac než pred rokom. Počas uplynulého obdobia spoločnosť UPC výrazne investovala do modernizácie siete a pokrytia domácností s dostupnosťou digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu. Táto expanzia je súčasťou viacročného investičného plánu zameraného na rozšírenie širokopásmovej infraštruktúry o stovky tisíc nových domácností.

Úspešná integrácia UPC v Českej a Slovenskej republike

Spoločnosť UPC v štvrtom štvrťroku úspešne pokračovala v integrácii českej a slovenskej prevádzky, ktorá sa začala v apríli 2016. Zlúčením vznikla spoločnosť, ktorá na obidvoch trhoch pokrýva viac ako 2 milióny domácností a takmer 804 000 zákazníkov, ktorí využívajú viac ako 1,5 milióna služieb (údaje nezahrnujú satelitné video služby). Redefinovanie prevádzkovej štruktúry je súčasťou úsilia spoločnosti UPC zvýšiť zameranie na zákazníka, urýchliť prinášanie inovatívnych produktov a posilniť pozíciu českej a slovenskej prevádzky na obidvoch trhoch.

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Českej republike a Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD rozlíšení, širokopásmové internetové pripojenie, a telefónne služby. Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike navštívte stránky upc.cz a upc.sk. Spoločnosť UPC Česká a Slovenská republika je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa káblových služieb, pôsobiaceho vo viac ako 30 krajinách v Európe, Latinskej Amerike a Karibiku.