Bratislava 28.2.2019 – Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa TV a širokopásmových služieb, dosiahla v roku 2018 historicky najvyšší počet užívateľov svojich služieb (RGUs). Celkový počet TV, internetových a telefónnych služieb na konci decembra 2018 dosiahol rekordných 391 200, čo je o 15 400 služieb viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017. Výrazný rast počtu služieb bol podporený pokračujúcimi investíciami do expanzie optickej giga-ready siete a skvalitňovania služieb, vrátane pravidelného zvyšovania rýchlosti internetového pripojenia pre všetkých zákazníkov, uvádzania inovácií, výmeny modemov za špičkové WiFI routre, pridávania nových HD staníc, ako i ďalšími krokmi vedúcimi k skvalitňovaniu zákazníckej skúsenosti.

Kľúčové ukazovatele za rok 2018

  • Historicky najvyšší počet predaných digitálnych služieb – výrazný rast predaja TV, internetových a telefónnych služieb v r. 2018 bol podporený pravidelným zvyšovaním internetových rýchlostí pre nových aj súčasných zákazníkov, a to až do 500 Mb/s. K rastu predaja prispela tiež výmena modemov za špičkové WiFi routre, tzv. Connect Boxy, rozširovanie ponuky HD staníc, pravidelné pridávanie nových staníc do mobilnej televízie UPC TV a TV Archívu, rozširovanie ponuky video-knižnice MyPrime a ďalšie skvalitňovanie ponuky Happy Home®
  • Nový míľnik v rozširovaní giga-ready siete - spoločnosť UPC aj v r. 2018 pokračovala s investíciami do rozširovania svojej optickej siete, pripravenej na uvedenie gigabitových rýchlosti. Počet domácností pripojených na širokopásmovou sieť UPC v Slovenskej republike dosiahol na konci decembra až 599 100 domácností, čo je o 9 700 viac než na konci roku 2017.
  • Inovácie prinášajú viac hodnoty pre zákazníkov – zákazníci spoločnosti UPC začali v r. 2018 využívať viacero noviniek a inovácií. Od apríla 2018 vďaka online televízii UPC TV môžu sledovať svoje obľúbené programy nielen na Slovensku, ale aj vo všetkých krajinách Európskej únie. Od decembra 2018 si zákazníci spoločnosti UPC môžu užívať sledovanie televízie online aj cez Android TV. S touto aplikáciou tak môžu pozerať svoje obľúbené programy, filmy či športové prenosy nielen na cestách, ale aj v domácnosti na veľkej TV obrazovke.

 

Spoločnosť UPC k 31. decembru 2018 evidovala 391 200 služieb, vrátane:

Internet
136 800
+5 700
v porovnaní s Q4 2017
Televízia
170 000
+4 000
v porovnaní s Q4 2017
Telefón
84 400
+5 700
v porovnaní s Q4 2017
Digitálne domácnosti
599 100
+9 700
v porovnaní s Q4 2017

 

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC BROADBAND SLOVAKIA:

"Spoločnosť UPC dosiahla v roku 2018 viacero úspechov, vrátane dosiahnutia rekordne najvyššieho počtu predaných služieb. Našu optickú sieť sme pripravili na uvedenie gigabitových rýchlostí a zároveň sme pokračovali v jej rozširovaní, čím sme ju sprístupnili pre takmer 600 000 domácností. Neustále investície do siete a koncových zariadení nám v minulom roku umožnili výrazne zvýšiť prenosové rýchlosti nielen novým, ale i súčasným zákazníkom, a spokojnosť zákazníkov neustále posilňujeme aj výmenou modemov za špičkové WiFI routre. tzv. Connect Boxy. Súčasne sme počas celého roka rozširovali našu TV ponuku, pridávali nové HD stanice, skvalitňovali ponuku a spôsoby sledovania UPC TV a video-knižnice MyPrime. Som presvedčený, že v nadchádzajúcom roku budeme pokračovať v doterajšom trende, a tým ešte viac napĺňať očakávania a požiadavky našich zákazníkov v súlade s našim sloganom Užite si každú chvíľu.".

 

Výrazný rast predaja vo všetkých segmentoch

Vďaka pokračujúcej kampani Happy Home®, ktorá so sloganom „Užite si každú chvíľu“ ponúka viac TV zábavy a silnejšiu konektivitu, priniesla spoločnosť UPC v roku 2018 ešte viac hodnoty pre zákazníkov. Jej súčasťou bolo tiež výrazné zvýšenie prenosových rýchlostí internetového pripojenia až do 500 Mb/s, a to tak pre nových, ako aj súčasných zákazníkov. K posilneniu konektivity prispela aj výmena modemov za špičkové WiFi routre, Connect Boxy, ktoré zabezpečujú silnú a stabilnú WiFi pre všetkých členov domácnosti na všetkých pripojených zariadeniach, v každom kúte domova. Aj tieto skutočnosti podporili rast predaja internetových služieb, ktorých počet na konci roka 2018 dosiahol 136 800, čo je až o 5 700 služieb viac než na konci roka 2017.

Rozširovanie ponuky HD programov a pravidelné pridávanie nových programov do ponuky mobilnej televízie UPC TV, podporilo v r. 2018 rast predaja TV služieb. Ich počet na konci decembra dosiahol 170 000, čo je až o 4 000 viac oproti rovnakému obdobiu pred rokom. K zvýšenému záujmu užívateľov o TV služby prispelo taktiež sprístupnenie UPC TV cez aplikáciu Android TV, ktorým spoločnosť UPC reaguje na reálne potreby zákazníkov a pokračuje v úsilí ešte viac im spríjemniť a zjednodušiť sledovanie televízie. Všetky výhody a prednosti UPC TV začali zákazníci UPC v r. 2018 navyše využívať aj počas svojich dovoleniek, či pracovných ciest v zahraničí. Od apríla 2018 totiž spoločnosť UPC sprístupnila svoju mobilnú TV vo všetkých krajinách Európskej únie.

Výrazný rast zaznamenala spoločnosť UPC v r. 2018 aj v predaji telefónnych služieb, ktorých počet na konci decembra dosiahol 84 400, čo je až o 5 700 viac oproti rovnakému obdobiu 2017.

Výrazný rast predaja vo všetkých segmentoch

Digitálne služby spoločnosti UPC v Slovenskej republike boli na konci decembra 2018 sprístupnené až pre 599 100 domácností, čo medziročne predstavuje rast až o 9 700 domácností. Je to výsledok pokračujúcich investícií do rozširovania káblovej siete, ktoré sú súčasťou viacročného investičného plánu zameraného na rozšírenie širokopásmovej giga-ready infraštruktúry.

O UPC a Liberty Global

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD rozlíšení, širokopásmové internetové pripojenie a telefónne služby. Spoločnosť UPC v Slovenskej republike je súčasťou spoločnosti

Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa TV a širokopásmových služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Unytimedia, Telenet a UPC v 11 krajinách v Európe.