Bratislava/Praha 13.6.2016 – Spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike, najväčší kábloví operátori v Česku a na Slovensku, majú s účinnosťou od 1. júna spoločný top manažment. Cieľom vytvorenia novej štruktúry jednotného najvyššieho vedenia, ktorý bude riadiť prevádzkové aktivity v oboch krajinách, je posilniť pozíciu slovenskej a českej prevádzky spoločnosti UPC na obidvoch trhoch. Menovanie spoločného vedenia pre obidve prevádzky je zavŕšením prvej fázy integrácie spoločností UPC v Česku a na Slovensku, ktoré majú celkové pokrytie 2 milióny domácností, 1 milión zákazníkov a 1,6 milióna zmlúv na jednotlivé služby.

 

Martin Miller, poverený generálny riaditeľ UPC v Českej a Slovenskej republike:

"Nová organizačná štruktúra top manažmentu optimálne vyhovuje riešeniu našich potrieb a budúcich výziev. Vytvára zároveň priestor pre efektívnejšie napĺňanie našich cieľov a výmenu osvedčených postupov, čo umožní posilnenie konkurencieschopnosti našej spojenej prevádzky na obdivoch trhoch. Verím, že jednotný top manažment pre obidve prevádzky prispeje k rýchlejšiemu uvádzaniu inovácií, harmonizácii obchodného prístupu, ako aj posilneniu vďaka úsporám z rozsahu novej prevádzky. Som zároveň presvedčený, že vytvára všetky predpoklady na to, aby sa z našej spojenej prevádzky stala silná, ešte viac konkurencieschopná spoločnosť, zameraná na zákazníka a poskytujúca tie najlepšie služby na trhu.".

 

Nová organizačná štruktúra spoločného top manažmentu pre UPC v Česku a na Slovensku:

Martin Miller - poverený generálny riaditeľ

Petr Procházka - Financie, CFO 

Patrick Bodinoli - Predaj a služby zákazníkom, riaditeľ 

Jan Kohout - Marketing, riaditeľ 

Branislav Forgáč - Technika a IT, riaditeľ 

Marián Hollý - B2B služby, riaditeľ 

Karel Smrž - Značka a komunikácia, riaditeľ 

Tereza Rychtaříková - Právne oddelenie, riaditeľka a general counsel 

Clemens Kruse - Výstavba, riaditeľ 

Jana Harel - HR, riaditeľka 

Pavel Škarda - Stratégie a manažment, riaditeľ 

 

Redefinovanie prevádzkovej štruktúry je súčasťou úsilia spoločnosti UPC zvýšiť zameranie na zákazníka a urýchliť prinášanie inovatívnych produktov. Hlavnými prioritami integrácie UPC v Česku a UPC na Slovensku, ktorá bude pokračovať ďalším zlaďovaním a vylepšovaním prevádzkových a rozhodovacích procesov, je preto posilnenie orientácie na zákazníka a ďalšie skvalitnenie zákazníckej starostlivosti.

O UPC v Českej a Slovenskej republike

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Českej republike a Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD rozlíšení, ďalej internetové pripojenie s rýchlosťou až do 500 Mbit/s, ako aj telefónne služby umožňujúce volať neobmedzene bezplatne v sieti UPC a za výhodné ceny v rámci Európy a sveta.

UPC v Českej a Slovenskej republike je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa káblových služieb, pôsobiaceho vo viac ako 30 krajinách v Európe, Latinskej Amerike a Karibiku. Spoločnosť Liberty Global prevádzkuje najmodernejšie širokopásmové komunikačné siete a inovatívne technologické platformy, vďaka ktorým k 31. marcu 2016 poskytovala 59 miliónov televíznych, internetových a telefónnych služieb. Poskytuje taktiež mobilné služby pre viac ako 10 miliónov zákazníkov, a ďalšie služby prostredníctvom 6 miliónov Wi-Fi bodov. Pre viac informácií o Liberty Global navštívte stránku www.libertyglobal.com Pre viac informácií o službách UPC v Českej a Slovenskej republike navštívte prosím www.upc.cz a/alebo www.upc.sk