Bratislava/Praha 9.5.2017 - Spoločnosť UPC Česká a Slovenská republika, ktorá je súčasťou Liberty Global, najväčšieho svetového poskytovateľa televíznych a širokopásmových služieb, v prvom štvrťroku 2017 pokračovala v investíciách do rozširovania svojej siete a v poskytovaní inovatívnych služieb svojim zákazníkom. Investície umožnili spoločnosti zvýšiť v obidvoch krajinách predaj digitálnych služieb, s celkovo dosiahnutým počtom 808 500 zákazníkov, ktorí využívali 1 522 200 služieb (RGU´s).

Hlavné ukazovatele UPC Česká a Slovenská republika za 1. štvrťrok 2017:

  • 1 522 200 predaných digitálnych služieb na konci 1. štvrťroka, o 15 200 viac ako na konci r. 2016
  • 9 900 internetových služieb pribudlo v 1. štvrťroku, s celkovým počtom 611 800 užívateľov internetových služieb v Českej republike a na Slovensku.
  • na 2 017 500 domácností v Českej republike a na Slovensku sa zvýšilo pokrytie širokopásmovej siete UPC na konci 1. štvrťroku; je to o 6 000 viac než na konci roku 2016 (o 4 000 domácností viac v ČR a 2 000 domácností viac v SR)
  • vďaka investíciám do inovácií spoločnosť zaznamenala celkový rast počtu užívateľov digitálnych služieb, ktoré podporilo uvedenie nových HD a SD staníc či pridanie nových titulov do videotéky MyPrime. Obľúbená funkcia Replay TV bola v Českej republike sprístupnená aj pre zákazníkov s HD DVR Mediaboxmi do konca apríla. 

 

Internet
611 800
+9 900
v porovnaní s Q4 2016
Televízia
680 100
+9 600
v porovnaní s Q4 2016
Digitálne domácnosti
2 017 500
+6 000
v porovnaní s Q4 2016

 

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC Česká a Slovenská republika:

"Významné investície do rozširovania a modernizácie našej širokopásmovej siete a uvádzanie inovatívnych služieb rezultovali na konci 1. štvrťroka do výrazného rastu predaja našich digitálnych služieb v obidvoch krajinách. Tieto výsledky nám potvrdzujú, že naša ambiciózna obchodná stratégia, spolu s úsilím sústavne skvalitňovať zákaznícke služby, sú tou správnou cestou, v ktorej budeme pokračovať aj v nadchádzajúcom období.".

 

UPC pokračuje v investíciách do sprístupňovania digitálnych služieb v nových lokalitách

V dôsledku výrazných investícií do rozširovania káblovej siete boli digitálne služby spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike sprístupnené až pre 2 017 500 domácností v obidvoch krajinách. Oproti koncu minulého roka sa tak počet domácností, ktoré môžu využívať digitálne služby UPC, zvýšil o 6 000. V období od začiatku uplynulého roka do konca prvého štvrťroka 2017 boli služby UPC v Českej a Slovenskej republike sprístupnené viac ako 110 000 domácnostiam v nových lokalitách. Táto expanzia širokopásmovej siete spoločnosti UPC, ktorá je súčasťou viacročného investičného plánu zameraného na rozšírenie širokopásmovej infraštruktúry o stovky tisíc nových domácností, bude pokračovať aj v nadchádzajúcom období.

Viac zákazníkov digitálnych služieb, významný rast predaja internetových služieb

Vďaka investíciám do inovácií spoločnosť UPC zaznamenala na konci prvého štvrťroka nárast predaja digitálnych služieb na 1 522 200, čo je o 15 200 predaných služieb viac v porovnaní s obdobím na konci roku 2016. Najväčší nárast bol dosiahnutý v oblasti internetových služieb, kde sa počet užívateľov štvrťročne zvýšil až o 9 900, na celkom 611 800 zákazníkov. Nárast zaznamenala spoločnosť UPC aj v segmente televíznych služieb, kde evidovala celkovo 680 100 užívateľov, teda o 9 600 viac ako na konci roku 2016. K zvýšenému záujmu užívateľov o internetové služby prispelo okrem iného neustále uvádzanie nových televíznych služieb, ako je Replay TV, pridávanie nových HD aj SD staníc, či rozširovanie ponuky filmových a seriálových titulov vo videotéke MyPrime.

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Českej republike a Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD rozlíšení, širokopásmové internetové pripojenie, a telefónne služby. Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Českej a Slovenskej republike navštívte stránky upc.cz a upc.sk. Spoločnosť UPC Česká a Slovenská republika je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa káblových služieb, pôsobiaceho vo viac ako 30 krajinách v Európe, Latinskej Amerike a Karibiku.