Bratislava 15.2.2018 – Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, najväčšieho svetového poskytovateľa televíznych a širokopásmových služieb, evidovala vo štvrtom štvrťroku minulého roku ďalšie rozširovanie svojej širokopásmovej siete a rast predaja digitálnych služieb. Pokračujúce výrazné investície do sieťovej expanzie a skvalitňovania služieb priniesli na konci 4. štvrťroku 2017 viac hodnoty pre zákazníkov a rast predaja s celkovým dosiahnutým počtom 375 800 služieb (RGU's).

Kľúčové ukazovatele na konci 4. štvrťroka 2017

  • Happy Home® - uvedenie novej ponuky a novej vizuálnej identity spoločnosti, vrátane nového loga a sloganu "Užite si každú chvíľu" v septembri minulého roku, podporili v 4. štvrťroku predaj TV, internetových a telefónnych služieb so značkou UPC na celkový počet 375 800, čo je o 6 400 viac než na konci 3. štvrťroku toho istého roku.
  • Pokračujúce investície do rozširovania optickej siete podporili nárast počtu domácností, ktoré boli na konci 4. štvrťroku pripojené na giga-ready širokopásmovou sieť UPC v Slovenskej republike, na celkových 589 400 domácností, čo je o 8 300 viac než na konci 3. štvrťroku roku 2017, a až o 24 600 viac v medziročnom porovnaní.
  • Rast počtu užívateľov TV, internetových a telefónnych služieb - rast vo všetkých troch segmentoch v 4. štvrťroku, ktorý bol podporený posilnením konektivity (uvedenie nového pripojenia s rýchlosťou až 500 Mb/s, poskytovaného prostredníctvom wifi routerov Connect Boxov) a pokračujúcim uvádzaním inovatívnych funkcií (TV Archív, rozširovanie ponuky HD a SD programov, rozširovanie ponuky videotéky MyPrime).
  • Integrácia prevádzok UPC v Českej republike a Slovenskej republike - prispela k pozitívnym výsledkom na konci 4. štvrťroka 2017

 

Spoločnosť UPC k 31.12.2017 evidovala 375 800 služieb, vrátane:

Internet
131 100
+2 800
v porovnaní s Q3 2017
Televízia
166 000
+1 700
v porovnaní s Q3 2017
Telefón
78 700
+2 800
v porovnaní s Q3 2017

 

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC Česká a Slovenská republika:

"Výsledky spoločnosti UPC v Slovenskej republike dosiahnuté vo 4. štvrťroku 2017 potvrdzujú správnosť našej ambicióznej stratégie, ktorá je založená na uvádzaní inovatívnych služieb, výraznom rozširovaní našej širokopásmovej siete a sústavnom skvalitňovaní zákazníckych služieb. K úspešnému výsledku prispelo tiež uvedenie kampane Happy Home® a pokračovanie v investíciách, ktoré spoločnosť UPC realizuje ako súčasť Liberty Global, najväčšieho svetového poskytovateľa televíznych a širokopásmových služieb. V napĺňaní našej misie, ktorou je poskytovanie úžasných chvíľ našim zákazníkom, chceme pokračovať aj v nadchádzajúcom období.".

 

Happy Home® - viac hodnoty pre zákazníkov a silnejšia konektivita

Ponuka Happy Home®, ktorú spoločnosť UPC uviedla v septembri minulého roku, v rámci novej kampane s novým logom a sloganom "Užite si každú chvíľu", priniesla viac hodnoty pre zákazníkov a posilnenú konektivitu. Jej súčasťou bolo tiež uvedenie novej rýchlosti pripojenia až do 500 Mb/s, a špičkového wifi routeru Connect Boxu, vďaka čomu si super rýchlu WiFi a nekonečnú zábavu môžu vychutnávať všetci členovia domácnosti, kedykoľvek a v každom kúte domova. Aj tieto skutočnosti podporili v 4. štvrťroku 2017 nárast predaja internetových služieb na celkovo 131 100, t.j. o 2 800 služieb viac než na konci 3. štvrťroku.

Spoločnosť UPC zaznamenala nárast predaja aj v segmente TV služieb, ktorých počet na konci decembra minulého roku dosiahol 166 000, t.j. o 1 700 viac než na konci 3. štvrťroku. K zvýšenému záujmu užívateľov o TV služby prispelo taktiež pridávanie nových HD aj SD staníc do digitálnej aj mobilnej televízie, či rozširovanie ponuky filmových a seriálových titulov vo videotéke MyPrime. Rovnako sa zvýšil aj počet užívateľov telefónnych služieb, ktorých spoločnosť na konci roku 2017 evidovala 78 700, teda o 1 900 viac než na konci predošlého štvrťroku.

Investície do širokopásmovej siete – za rok 24 600 nových domácností

V dôsledku pokračujúcich investícií do rozširovania káblovej siete boli digitálne služby spoločnosti UPC v Slovenskej republike na konci 4. štvrťroku 2017 sprístupnené až pre 589 400 domácností. Je to o 8 300 viac než na konci 3. štvrťroku a o 24 600 domácností viac v porovnaní so 4. štvrťrokom 2016. Táto expanzia širokopásmovej siete je súčasťou viacročného investičného plánu spoločnosti Liberty Global s názvom GigaWorld, zameraného na rozšírenie širokopásmovej giga-ready infraštruktúry pre milióny nových domácností naprieč Európou.

O UPC a Liberty Global

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD kvalite, širokopásmové internetové pripojenie a telefónne služby. Spoločnosť UPC v roku 2017 úspešne pokračovala v integrácii českej a slovenskej prevádzky, ktorá sa začala v apríli 2016. Zlúčením vznikla spoločnosť, ktorá na obidvoch trhoch pokrýva viac ako 2 milióny domácností a takmer 809 000 zákazníkov, ktorí využívajú viac ako 1,5 milióna služieb (údaje nezahrnujú satelitné video služby). Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Slovenskej republike navštívte stránky www.upc.sk.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa televíznych a širokopásmových služieb, ktorý pôsobí vo viac než 30 krajinách v Európe, Latinskej Amerike a v Karibiku. Liberty Global neustále investuje do infraštruktúry, ktorá umožňuje jej zákazníkom maximálne využiť digitálnu revolúciu. Rozsah pôsobenia a oddanosť inováciám umožňuje Liberty Global rozvíjať služby poskytované prostredníctvom sietí novej generácie, ktoré spojujú 25 miliónov zákazníkov využívajúcich 51 miliónov televíznych, širokopásmových internetových a telefónnych služieb. Liberty Global poskytuje tiež viac než 10 miliónov mobilných služieb a ponúka wifi pomocou 10 miliónov prístupových bodov.