Informácie o používaní cookies

 

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967 (ďalej ako “spoločnosť UPC”), vydala nasledovné informácie o používaní cookies na jej webových stránkach:

 

Na koho sa tieto informácie vzťahujú? 

Informácie o používaní cookies sa týkajú návštevníkov webových stránok spoločnosti UPC.

 

Čo sú cookies a na čo slúžia? 

Jednotlivé webové stránky spoločnosti UPC používajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo webovom prehliadači Vášho zariadenia a ktoré pomáhajú uchovávať predvoľby a ďalšie rôzne informácie o používateľovi webových stránok.

Cookies vo všeobecnosti umožňujú lepšie zabezpečenie služieb poskytovaných na webových stránkach spoločnosti UPC a uľahčujú využívanie týchto stránok. Cookies zároveň môžu poskytovať informácie ohľadom oblastí, v ktorých naše webové stránky potrebujú vylepšiť za účelom vyhovenia Vašim potrebám, aby sme Vám mohli ponúkať kvalitnejšie a personalizované služby. Cookies nachádzajúce sa na webových stránkach spoločnosti UPC žiadnym spôsobom nepoškodzujú Vaše zariadenie.

 

Kategórie cookies 

Na stránkach spoločnosti UPC sú umiestnené viaceré kategórie cookies, ktoré sa používajú na rôzne účely. Účely konkrétnych jednotlivých cookies nachádzajúcich sa v príslušnej kategórii nájdete opísané v cookie banneri, ktorý je možné otvoriť kliknutím na jeho ikonu nachádzajúcu sa na webových stránkach spoločnosti UPC.

Pre bližšie informácie k jednotlivým kategóriám cookies a účeloch, na ktoré sa používajú, kliknite na názov konkrétnej kategórie:

Základné (potrebné) cookies

Základné (potrebné) súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok, napríklad zapamätanie prihlásenia alebo obsahu Vášho košíka. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Preferenčné cookies

Preferenčné alebo aj prevádzkové súbory cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré zmenia spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napr. Váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate. Pokiaľ cookies tejto kategórie zakážete spoločnosť UPC nemôže garantovať bezchybnú funkcionalitu svojich webových stránok.

Štatistické cookies

Štatistické súbory cookies pomáhajú prostredníctvom zberu a anonymného hlásenia informácií majiteľom webových stránok pochopiť, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok. Cookies tejto kategórie používame na účely analýzy spôsobov využívania webových stránok spoločnosti UPC, na základe čoho môžeme naše webové stránky neustále vylepšovať čo do ich funkčnosti a vzhľadu a zabezpečiť Vám tak čo najväčší komfort pri ich používaní. Jedná sa najmä o štatistické a technické informácie ako napríklad časti webových stránok, na ktoré ste klikli, uskutočnené vyhľadávania, doba návštev a počet návšetvníkov na našich webových stránkach.

Reklamné (marketingové) cookies

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov. Používame služby iba tých subjektov, ktoré považujeme za bezpečné a poskytujúce svoje služby v súlade s platnými právnymi požiadavkami.

Použitie cookies zo strany našich poskytovateľov reklamných sietí sa riadi ich vlastnými zásadami ochrany súkromia, nie týmito informáciami spoločnosti UPC. Odkazy na zásady ochrany súkromia jednotlivých poskytovateľov reklamných sietí nájdete v cookie banneri, ktorý je možné otvoriť kliknutím na jeho ikonu nachádzajúcu sa na webových stránkach spoločnosti UPC.

 

Právny základ pre používanie cookies 

Súbory cookies s výnimkou základných (potrebných) cookies používame výlučne na základe Vami udeleného súhlasu.

Právnym základom pre používanie základných (potrebných) cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok spoločnosti UPC, je zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

 

Ako dlho budeme údaje získané pri používaní cookies ukladať a spracovávať? 

Doby uchovávania jednotlivých súborov cookies vo webovom prehliadači Vášho zariadenia sa líšia, vzhľadom na čo predmetné informácie nájdete v cookie banneri, kde sú prehľadne uvedené pri každom druhu cookies používaných na webových stránkach spoločnosti UPC. Cookie banner je možné otvoriť kliknutím na jeho ikonu nachádzajúcu sa na webových stránkach spoločnosti UPC.

V prípade, ak ste nám ku konkrétnej kategórii cookies udelili súhlas s ich používaním a uplynie doba uchovávania niektorých súborov cookies spadajúcich do danej kategórie, tieto cookies automaticky prestanú byť používané až do opätovného udelenia Vášho súhlasu.

 

Ako budeme nakladať s údajmi získanými pri používaní cookies? 

Údaje získané na základe používania cookies na webových stránkach spoločnosti UPC môžeme v sumarizovanej podobe zdieľať s ďalšími spoločnosťami skupiny Liberty Global, s našou materskou spoločnosťou, dcérskymi spoločnosťami alebo inými spoločnosťami spoločne ovládanými našou ovládajúcou osobou. Údaje nie sú prenášané do tretích krajín a nie sú poskytované ani medzinárodným organizáciám.

V prípade cookies tretích strán umiestnených na stránkach spoločnosti UPC sa nakladanie s informáciami získanými na ich základe riadi zásadami ochrany súkromia týchto tretích strán, a nie touto informáciou spoločnosti UPC. Odkazy na zásady ochrany súkromia tretích strán nájdete v cookie banneri, ktorý je možné otvoriť kliknutím na jeho ikonu nachádzajúcu sa na webových stránkach spoločnosti UPC.

 

Nad používaním cookies budete mať stále kontrolu 

Spoločnosť UPC v plnej miere rešpektuje Vami udelené súhlasy na používanie jednotlivých kategórií cookies, pričom bez predošlého udelenia súhlasu spoločnosť UPC súbory cookies nepoužíva (s výnimkou základných cookies).

Udelené súhlasy môžete kedykoľvek jednoducho odvolať, prípadne modifikovať kliknutím na ikonu cookie bannera nachádzajúcu sa na webových stránkach spoločnosti UPC. Spoločnosť UPC bude Vaše odvolanie, resp. modifikovanie súhlasu v plnej miere rešpektovať.

Cookies si môžete nastaviť aj priamo vo Vašom webovom prehliadači, kde ich môžete manuálne zakázať či povoliť. Väčšina webových prehliadačov ponúka možnosť prijať alebo odmietnuť určité konkrétne cookies alebo určité kategórie cookies a tiež možnosť odmietnuť alebo vymazať všetky cookies. Obmedzenie alebo zablokovanie cookies však môže mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových stránok.

Konkrétny postup závisí na Vašom prehliadači. Pokyny na použitie vyššie uvedených funkcií nájdete v pomocníkovi k Vášmu webovému prehliadaču, prípadne na príslušných webových stránkach prehliadača. V prípade, ak na prehliadanie webových stránok využívate viacero zariadení, odporúčame, aby ste si podľa Vašich predstáv prispôsobili nastavenia webového prehliadača na každom z týchto zariadení.

 

Kedy sú cookies osobnými údajmi? 

V prípade, ak na základe zaznamenaných informácií prostredníctvom súborov cookies dokážeme identifikovať konkrétneho návštevníka webových stránok spoločnosti UPC, bude sa jednať o spracovanie osobných údajov, ktoré sa riadi Zásadami ochrany súkromia spotrebiteľov: zásadami spracovania osobných údajov zákazníkov spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Na základe informácií zaznamenaných prostredníctvom súborov cookies nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

 

Kontaktujte nás 

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, žiadostí alebo sťažností týkajúcich sa používania cookies na webových stránkach spoločnosti UPC kontaktujte nášho poverenca na ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese dpo@upc.sk alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 02 / 594 22 222

 

Aktualizácia informácie o používaní cookies 

Sme oprávnení vykonávať zmeny tejto informácie tak, aby v nej boli zohľadnené nové služby spoločnosti UPC, zmeny právnej úpravy a tiež vývoj trhu. Každú novú verziu tejto informácie zverejníme na našom webe.

Táto verzia informácie sa uplatňuje odo dňa 03.02.2022.