Handan CV-5000 CINX

Po zapnutí prijímača sa môže na TV obrazovke do 30 sekúnd zobraziť informácia o aktualizácii.

Dĺžka zobrazenia uvedenej informácie na obrazovke je cca. do 15 sekúnd, uvedený odkaz následne z obrazovky zmizne.

Počas zobrazenia sa vykoná aktualizácia a následne je prijímač pripravený na ďalšie používanie.

Aktualizácia môže trvať od niekoľkých sekúnd do niekoľkých minút (v priemere do 3 minút) a počas tejto doby nie je možné sledovať žiadny program.

Ak sa po zapnutí prijímača informácia o aktualizácii na obrazovke nezobrazila, je potrebné prijímač vypnúť zo zdrojovej zásuvky a následne zapnúť.

 

Postup továrenských nastavení

  1. MENU
  2. prejdeme na ponuku Systémové informácie a potvrdíme OK
  3. v ponuke Systémové informácie prejdeme na Továrenské nastavenia a potvrdíme OK
  4. šípkou doprava prepneme Resetovať na ANO, šípkou dole prejdeme na Spustiť a potvrdíme OK (vypíše Prosím čakajte)
  5. tabuľka Výber jazyka, vyberieme jazyk a potvrdíme EXIT
  6. tabuľka Pomer strán, vyberieme podľa TV (4:3 - staršie TV, 16:9 - širokouhlé TV) a potvrdíme EXIT
  7. tabuľka Miestny čas, len potvrdíme EXIT
  8. tabuľka Manuálne hľadanie, skontrolujeme, či je zadefinovaná Frekvencia: 402 MHz; Modulácia: 256 QAM; Symbolrate: 6900 a Hľadať potvrdíme OK
  9. počkáme, kým sa nanovo naladia všetky stanice
  10. po dokončení vyhľadávania najprv vypíše Ukladám informácie a potom Vyhľadávanie ukončené, stlačte OK. Potvrdíme OK a potom EXIT

STB nás vráti na poslednú stanicu v zozname.

Poznámka: Aktualizácia môže vyvolať zmenu poradia jednotlivých TV programov

Dátum publikácie: 23.08.2023
Identifikátor: CC0052