Kedy je možné pripojiť klientovi internet na jeho adrese?

V prípade, že na adrese už v minulosti boli využívané služby UPC, je možné aktivovať služby po podpísaní Zmluvy o pripojení.

Dostupnosť je možné overiť na:

  • Overenie dostupnosti služieb na každej produktovej web stránke
  • Telefonicky na Zákazníckej linke 02/594 22 222 
  • Elektronickou poštou na adrese post@upc.sk
  • Osobne na Zákazníckom stredisku

Dátum publikácie: 08.11.2022
Identifikátor: CC0056