Zmena názvu prípadne hesla Wi-Fi siete na UPC modeme

Do internetového prehliadača napíšete adresu 192.168.0.1, po zvolení jazyka je potrebné prihlásenie (užívateľské meno: „admin“, užívateľské heslo: „admin“) do WiFi modemu kde je v sekcii bezdrôtové pripojenie možné zmeniť názov a heslo WiFi siete.

Dátum publikácie: 08.11.2022
Identifikátor: CC0061