Odkedy mi bude služba účtovaná?

V najbližšej faktúre uvidíte informácie o bezplatnom období aj s alikvotným vyúčtovaním služieb od 8 dňa využívania. V prípade, že sa rozhodnete službu ukončiť počas úvodných 7 dní služby zadarmo, prosím oznámte nám to telefonicky, mailom. Ak tak neurobíte, od 8 dňa je vám služba účtovaná a službu v budúcnosti môžete vypovedať s 1 mesačnou výpoveďou, ktorá začína plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca od prijatia výpovede.

Dátum publikácie: 01.01.1970
Identifikátor: CC0209