Rast predaja internetových služieb a viac hodnoty pre zákazníkov

Bratislava 18. 2. 2022 - Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, svetového lídra v oblasti konvergovaných širokopásmových, video a mobilných komunikačných služieb, pokračovala v roku 2021 v podpore svojich zákazníkov počas pandémie rozširovaním TV ponuky, sprístupňovaním ultrarýchleho 1 gigabitového internetu v ďalších mestách, ako aj rozširovaním svojej širokopásmovej giga-ready siete v nových lokalitách. Pokračujúce investície do skvalitňovania zákazníckych služieb a rozširovania siete priniesli na konci 4. štvrťroku 2021 viac hodnoty pre zákazníkov a rast predaja s celkovým dosiahnutým počtom 406 000 služieb (RGU's), čo je o 2 200 viac než na konci rovnakého obdobia v roku 2020.

Kľúčové ukazovatele za rok 2021

  • V období pokračujúcej pandémie sa opäť potvrdilo, že internetové pripojenie patrí medzi kľúčovú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje pokračovanie pracovného a vzdelávacieho procesu, ako aj spoločenského či kultúrneho života. Spoločnosť UPC v roku 2021 upevnila svoje vedúce postavenie v oblasti konektivity a pokračovala v pravidelnom zvyšovaní rýchlosti internetových služieb, ktorých počet na konci 4. štvrťroku roku 2021 dosiahol 146 800, čo je o 2 800 viac než v rovnakom období pred rokom.
  • Aby mohli zákazníci UPC využívať svoje internetové pripojenie naplno, spoločnosť UPC pokračovala v sprístupňovaní internetu s rýchlosťou 1 Gigabit za sekundu v ďalších mestách a lokalitách. Gigabitový internet od UPC sa tak stal na konci roku 2021 dostupný už pre 435 000 tisíc domácností v 20 lokalitách na Slovensku.
  • Spoločnosť UPC pokračovala tiež v prinášaní najlepších zážitkov z TV zábavy prostredníctvom svojich digitálnych služieb (digitálna káblová TV a Internetová UPC TV). Okrem pridania ďalších HD staníc do TV ponuky, ktorá obsahuje už viac než 100 HD staníc, spoločnosť v UPC roku 2021 rozšírila TV ponuku o celkovo 21 nových TV staníc. Išlo napr. o stanice JOJ Šport, RTVS Šport, Folklorika TV, Chuck TV, stanice Maďarského Extra balíčka, Ruského balíčka či tri nové stanice pre dospelých.

Ďalšie rozširovanie giga-ready siete

  • Pokračujúce investície do rozširovania siete podporili na konci decembra 2021 nárast počtu domácností, ktoré sú pripojené na širokopásmovú sieť UPC na Slovensku, na celkovo 632 900 domácností, čo je 8 600 viac v porovnaní s rovnakým obdobím v r. 2010.

 

Internet
146 800
+2 800
v porovnaní s Q4 2020
Televízia
169 200
-1 700
v porovnaní s Q4 2020
Telefón
90 000
+1 100
v porovnaní s Q4 2020
Digitálne domácnosti
632 900
+8 600
v porovnaní s Q4 2020

 

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC BROADBAND SLOVAKIA:

"Spoločnosť UPC napriek pokračujúcej pandémii a jej dopadom na celú ekonomiku dosiahla v roku 2021 solídne výsledky. Našich zákazníkov sme počas celého roka podporovali poskytovaním stabilnej a rýchlej internetovej konektivity, ktorej dôležitosť si v súčasnosti uvedomujeme o to viac, keď mnohé domácnosti pracujú z domu, resp. deti absolvujú dištančnú online výučbu. Súčasne sme pravidelne zvyšovali internetové pripojenie a rozširovali dostupnosť najrýchlejšieho Gigabitového internetu v nových lokalitách. Do TV ponuky sme zaradili viac než 20 nových staníc a pridávali ďalšie HD stanice. Vďaka tomu všetkému a pokračujúcemu skvalitňovaniu služieb a zákazníckeho servisu sa nám podarilo zaznamenať rast celkového počtu predaných služieb. V nadchádzajúcom období plánujeme naďalej pokračovať v poskytovaní kvalitných služieb a inovácií, aby sme boli naďalej pre našich zákazníkov oporou a spoľahlivým partnerom.".

 

Viac hodnoty pre zákazníkov a výrazný rast predaja internetových služieb

Spoločnosť UPC v roku 2021 pokračovala s nárastom predaja internetových služieb, ktorých celkový počet na konci 4. štvrťroku dosiahol 146 800, čo je o 2 800 služieb viac než na konci 4. štvrťroku 2021. Spoločnosť UPC bola tiež v meraniach Speedtest-u od spoločnosti Ookla uznaná za poskytovateľa najrýchlejšieho fixného internetového pripojenia na Slovensku s priemernou rýchlosťou pripojenia 145,52 Mb/s na konci 4. štvrťroku 2021. Tieto zistenia dlhodobo potvrdzujú aj výsledky globálneho merania na Steam-e, jednej z najväčších svetových herných online platforiem, podľa ktorých dosahujú najvyššiu priemernú rýchlosť sťahovania dát v tejto službe – až 91,2 Mb/s - dlhodobo práve zákazníci UPC.

Počet televíznych služieb na konci 4. štvrťroku dosiahol 169 200, čo predstavuje pokles o 1 700 služieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020. Naďalej výrazný rast zaznamenala spoločnosť UPC na konci 4. kvartálu 2021 v segmente telefónnych služieb. Počet telefónnych služieb na konci roku dosiahol 90 000, teda o 1 100 viac než na konci roku 2020.

O UPC a Liberty Global

Spoločnosť UPC patrí medzi najväčších poskytovateľov TV, internetových a telefónnych služieb v Slovenskej republike. Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a internetovú  televíziu, vrátane bohatej ponuky HD programov, TV archívu, videotéky, širokopásmové internetové pripojenie a telefónne služby.

Spoločnosť UPC v Slovenskej republike je súčasťou spoločnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK) svetového lídra v oblasti konvergovaných širokopásmových, video a mobilných komunikačných služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Telenet a UPC v šiestich európskych krajinách. Viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com.