Rozpadá sa obraz na digitálnej televízii (rastruje)

Odporúčame kontrolu pripojenia káblov, odpojiť a následne pripojiť obe strany koaxiálneho kábla (antény) a rozbočovačov, prípadne reštartovať set-top box odpojením z elektrickej energie na 5 minút a následným znova zapojením.

 

Dátum publikácie: 12.01.2023
Identifikátor: CC0174