Ako sa môžem prihlásiť do upcMail?

Pre prístup k Vášmu e-mailovému účtu upcMail navštívte našu stránku www.upc.sk a následne vyberte z ponuky hornej lišty položku upcMail. 

Po zadaní Vašej emailovej adresy a hesla sa jednoducho prihlásite do Vašej schránky cez webové rozhranie.

Do svojej emailovej schránky sa môžete prihlásiť cez väčšinu webových prehliadačov alebo si svoje konto môžete otvárať aj cez poštového klienta ako Outlook, Thunderbird a pod.

Podporované webové prehliadače:

  • Internet Explorer 10 @ Windows 7, 8 or 8.1
  • Internet Explorer 11 @ Windows 7, 8 or 8.1
  • Safari @ OS X 10.11 alebo novšie
  • Safari @ iOS 9 a novšie pre iPhone
  • Safari @ iOS 9 a novšie pre iPad
  • Chrome @ Android 5, 6 alebo novšie pre smartfóny
  • Chrome @ Android 5, 6 alebo novšie pre tablet

Poznámka: MS Edge ešte nie je plne podporovaný

Prihlasovacie meno a heslo do Vašej emailovej schránky nájdete na formulári Údaje pre registráciu a správu konta, ktorý ste dostali spolu s ostatnými zmluvnými dokumentmi.

Dátum publikácie: 02.11.2022
Identifikátor: CC0002