Schránka upcMail neprijíma / neodosiela emailové správy

Skontrolujte si nastavenia upcMail emailového účtu vo Vašom emailovom programe.

 

Nastavenie pre POP3

  1. Správne zadaná emailová adresa v tvare meno@upcmail.sk
  2. Servery POP3 a SMTP v tvare mail.upcmail.sk
  3. Meno používateľa v tvare celej emailovej adresy - meno@upcmail.sk
  4. Server prichádzajúcej pošty (POP3) - 110 a server odchádzajúcej pošty (SMTP) - 25 

 

Nastavenie pre IMAP

  1. Správne zadaná emailová adresa v tvare meno@upcmail.sk
  2. Servery IMAP a SMTP v tvare mail.upcmail.sk
  3. Meno používateľa v tvare celej emailovej adresy - meno@upcmail.sk
  4. Server prichádzajúcej pošty (IMAP) - 143 a server odchádzajúcej pošty (SMTP) - 587

 

Prihlasovacie meno a Heslo do Vašej emailovej schránky upcMail nájdete na formulári Údaje pre registráciu a správu konta, ktorý ste dostali spolu s ostatnými zmluvnými dokumentmi.

 

Príklad nastavenia údajov:

Údaje pre registráciu a správu Vášho účtu

Užívateľské meno: meno@upcmail.sk
Heslo: kSw2y444

Údaje pre nastavenie poštového klienta

Emailová adresa: meno@upcmail.sk
SMTP server: mail.upcmail.sk
POP3 server: mail.upcmail.sk

Dátum publikácie: 02.11.2022
Identifikátor: CC0012