Čo je to podúčet?

Podúčet pre upcMail je unikátna emailová adresa s vlastným prihlasovacím menom a heslom.

To znamená, že si dokážete vytvoriť k hlavnej emailovej schránke od nás peter.sikovny@upcmail.sk samostatný podúčet janka.sikovna@upcmail.sk.

Do tohto emailového účtu budete pristupovať s vlastným prihlasovacím menom a heslom.

Vytvorenie Vášho podúčtu môžete vykonať v sekcii Administrácia upcMail.

Dátum publikácie: 02.11.2022
Identifikátor: CC0009