Veľkosť správy a zdielanie dokumentov cez upcMail

V rámci upcMail môžete odosielať a prijímať správy vo veľkosti až 20 megabajtov (MB), vrátane príloh. Prichádzajúce správy s veľkosťou viac ako 20 MB budú vrátené odosielateľovi.

 

Nepodporované prílohy sú:

.ade, .adp, .bat,
.chm, .cmd, .com, .cpl,
.exe, .hta, .ins, .isp,
.jar, .jse, .lib, .lnk, .
mde, .msc, .msp, .mst,
.pif, .scr, .sct, .shb, .sys,
.vb, .vbe, .vbs, .vxd,
.wsc, .wsf, .wsh

 

Jednou z nových funkcií upcMail je úložisko dokumentov (Drive), cez ktoré môžete zdielať dokumenty bez toho, aby ste si zaplnili mailovú schránku.

 

Dátum publikácie: 02.11.2022
Identifikátor: CC0004