upcMail vs. SPAM

Aby sa predišlo zneužitiu a taktiež v snahe bojovať proti spamu, môže spoločnosť UPC dočasne zablokovať Váš emailový účet.

Môže sa tak stať, ak posielate správu na množstvo príjemcov alebo ak posielate veľký počet nedoručiteľných správ.

Ak používate klienta POP alebo IMAP (napríklad Microsoft Outlook alebo Apple Mail), môžete odoslať správu maximálne 100 príjemcom naraz.

V prípade, ak je Vaša emailová schránka zablokovaná, je potrebné ju znovu aktivovať. O jej aktiváciu môžete požiadať telefonicky na technickej podpore UPC 02 / 594 22 222.

Ak máte podozrenie, že nevedome posielate veľké množstvo nedoručiteľných správ, odporúčame overenie správnosti emailových adries vo Vašich kontaktoch.

Dátum publikácie: 02.11.2022
Identifikátor: CC0005