Čo ak schránku upcMail dlhšie nepoužívam?

V prípade, ak ste nepoužívali Vašu e-mailovú schránku upcMail dlhšie ako 5 mesiacov, môže dôjsť k jej suspendovaniu – deaktivovaniu.

Ak si prajete suspendovanú schránku upcMail znovu aktivovať, môžete o to požiadať emailom na post@upc.sk alebo správou na Facebook, v prípade dostupnosti linky aj telefonicky na technickej podpore UPC 02 / 594 22 222.

Dátum publikácie: 02.11.2022
Identifikátor: CC0011