Aký je význam elektronického podpisu?

Elektronický podpis dáva istotu, že podpísaný dokument je autentický – teda že nebol nijako zmenený a bol naozaj vytvorený osobou, ktorá je v podpise uvedená.

Pokiaľ ale ide o Vám neznámu osobu, takýto podpis pre Vás nemá veľkú hodnotu. Aby ste takémuto podpisu mohli dôverovať, potrebujete niekoho, kto podpisovateľa "pozná" a zaručí sa za neho. Vo svete digitálnych podpisov sú takýmito dôveryhodnými osobami tzv. certifikačné autority – spoločnosti, ktoré vydávajú certifikáty ďalším osobám a u ktorých je možné si overiť pravosť vydaného certifikátu.

Digitálny certifikát používaný spoločnosťou UPC na podpisovanie elektronických dokumentov vydala spoločnosť Disig Certifikačná Autorita (www.disig.sk), ktorá je akreditovaná Národným bezpečnostným úradom SR (www.nbu.gov.sk) na vydávanie digitálnych certifikátov.

Dátum publikácie: 20.12.2022
Identifikátor: CC0108

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay