Čo je elektronická faktúra?

Elektronická faktúra je elektronický dokument, ktorý obsahuje všetky údaje faktúry vyžadované podľa platných zákonov SR.

Obsah dokumentu je podpísaný elektronickým podpisom v súlade so Zákonom o elektronickom podpise (č. 215/2002 Z. z.) a je tak platným daňovým dokladom.

 

Dátum publikácie: 20.12.2022
Identifikátor: CC0101