Odkiaľ je možné stiahnuť certifikát?

Tu je možné stiahnuť aktuálny certifikát UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., používaný na podpisovanie elektronických dokumentov:

upc_certifikat-2019-04.cer

Pomocou tohto certifikátu je možné overiť platnosť podpisu elektronických faktúr. V závislosti na nastaveniach Vášho systému sa Vám však stále môže zobrazovať upozornenie, že dokument je podpísaný nedôveryhodnou osobou.

Preto odporúčame nainštalovať certifikát Certifikačnej Autority Disig ktorý Vám umožní overiť pravosť nášho certifikátu. Certifikáty Certifikačnej Autority Disig nájdete na eidas.disig.sk.

Dátum publikácie: 21.12.2022
Identifikátor: CC0110

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay