Alternatívny spôsob inštalácie PSCA certifikátu.

Zo stránky PSCA si stiahnite certifikát vo formáte DER a uložte ho do svojho počítača:

Uložený súbor premenujte – zmeňte príponu súboru z ".der" na ".cer".

V programe Adobe Reader v menu "Dokument" zvoľte voľbu "Správa dôveryhodných identít" (ak používate anglickú verziu programu, hľadajte v menu "Document" voľbu "Manage Trusted Identities"). V zobrazenom okne kliknite na tlačidlo "Pridať kontakty..."

V ďalšom okne kliknite na "Prechádzať..."

Prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili certifikát, označte ho myšou a kliknite na "Otvoriť".

Import certifikátu dokončíte kliknutím na tlačidlo "Importovať". Tým je import certifikátu dokončený. Teraz už sa Vám pri otvorení elektronickej faktúry zobrazí správa o úspešnom overení podpisu.

 

Dátum publikácie: 21.12.2022
Identifikátor: CC0112

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay