Ako nainštalujem certifikát Certifikačnej Autority Disig v systéme Windows?

Stiahnite si zo stránky Certifikačnej Autority Disig digitálny certifikát a naimportujte ho do Vášho počítača. Prejdite na stránku https://eidas.disig.sk/sk/cacert/ a kliknite na certifikát CA DISIG Root R2.

V okne, ktoré sa Vám zobrazí, kliknite na voľbu "Otvoriť".

V ďalšom zobrazenom okne kliknite na tlačidlo "Inštalovať certifikát".

Zobrazí sa Vám úvodná obrazovka "Sprievodcu importom certifikátov", v ktorej stlačte tlačidlo "Ďalej".

V ďalšom kroku sprievodcu zvoľte "Automaticky vybrať priestor na uloženie certifikátov podľa typu" a pokračujte stlačením tlačidla "Ďalej".

Import certifikátu dokončíte stlačením tlačidla "Dokončiť".

Ďalším krokom je nastavenie programu Adobe Reader tak, aby na overovanie podpisov používal všetky certifikáty nainštalované v systéme Windows.

Spustite Adobe Reader a v menu "Úpravy" vyberte voľbu "Predvoľby". V ľavej časti zobrazeného okna kliknite na "Zabezpečenie", potom na tlačidlo "Ďalšie predvoľby..."

Prejdite na záložku "Integrácia s Windows" a zaškrtnite v nej všetky tri políčka. Okno zatvorte stlačením tlačidla "OK".

Tým je nastavenie dokončené. Teraz už sa Vám pri otvorení elektronickej faktúry zobrazí správa o úspešnom overení podpisu.

 

Dátum publikácie: 21.12.2022
Identifikátor: CC0111

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay