Ako je možné uhradiť elektronickú faktúru?

Bezhotovostná platba

Odporúčame bezhotostnú úhradu inkasným spôsobom.

Jednorázovým prevodným príkazom - UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334

Zadaním trvalého platobného príkazu - odporúčame, v prípade, že nevyužívate telefónnu službu UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334

Inkasným spôsobom - Inkaso je sťahovanie peňažnej čiastky z bankového účtu, ktoré umožňuje automaticky uhrádzať pravidelné platby. Nie je potrebné mať na pamäti úhradu faktúry, vždy bude uhradená v lehote splatnosti (na účte je potrebné mať dostatočné množstvo peňažných prostriedkov).

Ide vlastne o bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov z účtu klienta - platiteľa, v prospech účtu príjemcu platby, ku ktorej musí klient - platiteľ poskytnúť súhlas.

Inkaso slúži predovšetkým na vykonávanie opakovaných platieb z bežného účtu vo frekvencii a výške určenej príjemcom platby. Aktivácia je možná po osobnej návšteve Zákazníckeho strediska. Inkaso si môžete aktivovať osobne na Zákazníckom stredisku, prípadne cez Moje UPC v sekcii Faktúry.

 

Platba v hotovosti

Úhrada formou poštovej poukážky (v prípade, že nedostávate faktúry v tlačenej forme je možné vyžiadať si na pobočke Slovenskej pošty prázdny poštový poukaz - typ U a vypísať údaje z faktúry)

Priamym vkladom na účet v Tatra banke UPC Broadband Slovakia, s.r.o. IBAN: SK4411000000002625530334

V hotovosti na Zákazníckom stredisku

 

Dátum publikácie: 20.12.2022
Identifikátor: CC0107

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay