Ako je možné aktivovať elektronickú faktúru?

  • telefonicky na zákazníckej linke 02/594 22 222
  • mailom na adrese post@upc.sk.
  • zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 01 Bratislava 5
  • osobne na zákazníckom stredisku 
  • online v sekcii Moje UPC

Pre vyriešenie požiadavky je potrebné v komunikácii uviesť PIN kód (číselný identifikačný údaj pre komunikáciu s našou spoločnosťou).

* V prípade, že sa rozhodnete pre písomnú žiadosť o aktiváciu elektronickej faktúry, uveďte v nej svoje meno a priezvisko, adresu, číslo zmluvy a platnú e-mailovú adresu, na ktorú si želáte elektronickú faktúru zasielať.

 

Dátum publikácie: 20.12.2022
Identifikátor: CC0102

 

Amelia
Virtual Assistant
Hello, I am Amelia. How can I help you today? If this is a medical emergency, please call 911 or report to your local emergency room.
toggle chat overlay toggle chat overlay