Modem Arris – diagnostika správania podľa kontroliek

Kontrolka Power a Cable blikajú súčasne - na modeme nie je signál. Odporúčame kontrolu pripojenia káblov, odpojiť a pripojiť obe strany koaxiálneho kábla (antény) a rozbočovačov a následne reštart modemu odpojením z elektrickej energie na 5 minút a pripojením späť. V prípade, že využívate aj WiFi router, je potrebné ho taktiež reštartovať rovnakým spôsobom.

Kontrolka Cable bliká - modem komunikuje s internetom, so serverom UPC, prípadne prijíma alebo odosiela dáta.

Kontrolka Online bliká - modem je v takzvanom spánkovom stand-by režime. V tomto režime modem nekomunikuje so sieťou a neprideľuje IP adresu na počítač. Stand-by režim sa zapína a vypína šedo-bielym tlačidlom stand-by na bočnej strane modemu.

Kontrolka Ethernet bliká - modem komunikuje s počítačom, prípadne iným zariadením za modemom, čiže routerom alebo switchom.

Ak kontrolka Ethernet nesvieti, odporúčame vyskúšať iný sieťový kábel, prípadne inú sieťovú kartu.

Dátum publikácie: 14.11.2022
Identifikátor: CC0073