Registrácia modemu

Odporúčame pripojiť modem LAN káblom na počítač (bez vlastného WiFi routra).

Následne otvoriť stránku: http://chello.upc.sk/reg/login.jsp a použiť údaje zo sprievodného listu označeného „Údaje pre správu a registráciu konta“ .

Dátum publikácie: 14.11.2022
Identifikátor: CC0064