Na modeme nesvieti žiadna kontrolka

Odporúčame skontrolovať správnosť zapojenia modemu v elektrickej zásuvke, pripadne skontrolovať elektrickú zásuvku, z ktorej je modem napájaný (či v nej fungujú aj iné spotrebiče). Zároveň skontrolujte, či je do modemu správne zapojený napájací konektor.

Modemy (okrem modelov Emta a Arris) majú na zadnej strane tlačidlo na vypnutie, skontrolujte, či je v polohe ON.

Dátum publikácie: 14.11.2022
Identifikátor: CC0067