Na modeme nebliká kontrolka link

Odporúčame kontrolu LAN (sieťový) kábla, odpojiť a spätne pripojiť obe strany, v modeme aj v počítači. Ak využívaťe WiFi router odporúčame skontrolovať správnosť zapojenia LAN kábla v porte WAN a v modeme.

Dátum publikácie: 14.11.2022
Identifikátor: CC0070